En INTRODUKSJON til GERMANISCHE HEILKUNDE®

av Dr. med. Ryke Geerd Hamer

Motorisk konflikt med Epi-krise 
hos en antilope

Germanische Heilkunde Thing 2022

Dette eksempel (videoen nedenfor) fra dyrelivet viser symptomene på en motorisk konflikt, som vi mennesker også kan bli rammet av, likesom vi kan bli rammet av alle andre Biologiske Konflikter, – dog løser dyr i vill natur normalt deres konflikter meget hurtig og lider ikke i årevis eller livslangt av lammelser (dvs. ca-faser). Samtidig viser dette eksempelet, i hvilken fase av SBS den Biologiske Betydning er realisert, nemlig i ca-fasen. Den Biologiske Betydning av en motorisk konflikt, i dette konkrete tilfelle er det en "ikke-kan-flykte-konflikt", er skinndød-refleksen (å spille død). Byttet er således ikke lengre interessant for rovdyret; det stopper opp, ser seg omkring og forlader til sist sitt bytte, uten å røre det.

Dette fører til konfliktløsning (CL) hos antilopen. Den merker, at den ikke lengre er i fare; nå kan den flykte. Dessverre er opptaket klippet. Derfor kan vi ikke se antilopen begynne å bevege seg igjen, før Epi-krisen (EK) inntreffer. Det betyr, at en del av pcl-fase A (eksudativ fase) og sannsynligvis begynnelsen av Epi-krisen er blitt klippet bort.

Pcl-fase A etterfølges av Epi-krisen, som kalles epileptisk krise i tilfelle ved motoriske konflikter. Der oppstår ukontrollerte kramper, og et epileptisk anfall.

Så snart denne krisen er overstått, reiser dyret seg og løper vekk. Takket være Dr. Hamer kan vi nå virkelig forstå våre kammerater, dyrene og også plantene.

I skolemedisin "diagnostiseres" disse symptomer som sykdom eller som flere separate såkalte sykdommer, såsom multippel sklerose, Parkinsons sykdom, epilepsi...


 

GERMANISCHE - DYR OG PLANTER
Germanische og dyr Motorisk konflikt med Epi-krise
Webstedet er under oppførelse