Oppdager og mester av GERMANISCHE HEILKUNDE®

Dr. Hamers fødselsdag 2023

Volkers tale ved Dr. Hamers grav i Erlangen, 17. mai 2023

Vi har alltid følt dyp sorg, når vi stod ved Geerds grav. Vi husker den dagen, hvor vi sammen sa farvel til Geerd. Det var en dag med tårer og sorg. Vi visste ikke, hva vi nå skulle gjøre. Der var kun trøstesløshet. Vi husker, at mange pasienter kom til begravelsen og fortalte deres egne historier om hvordan Geerd hadde hjulpet dem og de uttrykte deres takknemmelighet for at de – takket være Geerd, stadig var i live.

Som årene går, blir sorgen mindre, og takknemmeligheten vokser. Takknemmelighet frem for alt over, at han oppdaget og gav oss den Germanske, at han definerte den Germanske for oss med sine ord. Hver setning er preget av ham – alt hva som har med den Germanske å gjøre, er preget av ham. Takknemmelighet fra oss personlig, fordi vi fikk lov til å ledsage ham en del av hans liv, og fordi han viste oss sin tillit. Takknemmelighet fra meg, fordi jeg fikk lov til å representere ham i retten to/tre ganger. Det var en stor glede for meg, da han sa: "Volker, jeg heter Geerd, du behøver ikke å kalle meg doktor. Jeg er et helt normalt menneske, likesom deg, likesom Michaela, likesom alle andre. Jeg var så heldig å motta denne gaven fra gudene – gjennom Dirks død, og jeg gav den videre... til folk."

Og det er utrolig viktig, at de mennesker, som kjente ham personlig, ikke kun forteller om den Germanske, men også om Dr. Hamer som menneske. Hva er det for en person, som står bak Germanische Heilkunde...? Den Germanske er uadskillelig fra Dr. Hamer. Dengang var det allerede klart for oss, at – når et så stort menneske forlater oss –, at der ville være mange, som forsøker å profilere seg. Men dem, som snakker sant innenfor Germanische Heilkunde, vil alltid stå sin prøve, vil alltid seire. Slik vil det alltid være! Og jeg håper, at dere fortsatt går gjennom livet med åpne øyne og lærer den Germanske med åpne øyne. Bona og kvinnene omkring Bona gjør et fantastisk stykke arbeide, de gjør et ærlig stykke arbeide, de gjør et oppriktig stykke arbeide. Geerd ville sagt: "Dere klarer det hele riktig godt." Så stol på det. Det skal nok komme. Det skal nok bli godt.

Geerd sa også: "Vi kan kun praktisere den Germanske i et samfunn som fungerer." Jeg tror enda, at vi har bruk for den Germanske for å oppbygge dette samfunn. Og likesom Ewa gjør nå med sitt dannelsesprogram – vi er nødt til å videreformidle den Germanske i familiene. Det er der den Germanske skal bære sin frukt. Og kun på den måten kan vi skape et godt, livsorientert, fornuftig samfunn – og så kollapser det nåværende. Det kan ikke være annerledes, det faller sammen som et korthus. Det er bare et løgnaktig korthus. Dr. Hamer har alltid kjempet mot denne løgnen, og nå har Bona og arbeidsgruppen for første gang opplevd hvordan det er å bli konfrontert med denne løgnen. Denne løgnen påvirker en. Man er nødt til å kjempe mot den. Man bruker timer og atter timer på å skrive erklæringer, men det skal gjøres. Og igjen... Stol på forlaget, stol på Bona, stol på arbeidsgruppen. Alt fortsetter som Dr. Hamer ønsket det. Helt sikkert. Ha motet til å snakke om det blant dine nærmeste slektninger og bekjente. Det er sånn det er, – og det er den eneste måten, den Germanske kan overleve på.

Og alle er nødt til å finne motet i seg selv. Men hva nå, hvis jeg mister en venn ved å velge og støtte den Germanske? Det var ikke en venn som var verd å være venn med. I krisetider vil han aldri vise seg som en venn, aldri. Ha derfor motet ... Dr. Hamer har levd livet med dette mot og sa hver vår: "Når krokusene kommer frem..." Bare vær fortrøstningsfull, der vil skje en forandring, uansett hvor når. Løgnene vil bli utvisket. Det er jeg helt sikker på. Ha tillit.

Det er deilig, at så mange av dere er kommet. Jeg synes det er fantastisk. Tusen takk for det!


I anledning av Dr. Hamers 88-års fødselsdag sang vi sammen "Mein Studentenmädchen" og tyske folkesanger, da Dr. Hamer elsket musikk og sang meget høyt. Vi var begeistret for teksten til en av sangene, fordi den så ut  som om den var skrevet til oss og den Germanske.
Her er den folkesangen ("Kein schöner Land in dieser Zeit"), vi likte best: ...

1. Kein schöner' Land in dieser Zeit,
als hier das unsre weit und breit,
wo wir uns finden
wohl unter Linden
zur Abendzeit.
4. Nun, Brüder, eine gute Nacht,
der Herr im hohen Himmel wacht!
In seiner Güten
uns zu behüten
ist er bedacht.
2. Da haben wir so manche Stund'
gesessen wohl in froher Rund'
und taten singen;
die Lieder klingen
im Eichengrund.
5. Ihr Brüder wißt, was uns vereint,
eine andre Sonne hell uns scheint;
in ihr wir leben,
zu ihr wir streben
als die Gemeind'.
3. Daß wir uns hier in diesem Tal
noch treffen so viel hundertmal,
Gott mag es schenken,
Gott mag es lenken,
er hat die Gnad'.
Druck 1840

Vi ønsker av hele vårt hjerte, at vi må møtes hundrevis av ganger til på Dr. Hamers fødselsdag, og at vi må være beskyttet, så vi kan gi arven fra Dr. Hamer og hans sønn Dirk videre til de neste generasjoner.