Informasjon

Leger / Terapeuter
Offisielt må ingen lege i Europa praktisere GERMANISCHE HEILKUNDE® (tidligere: Ny Medisin, Germansk Ny Medisin). Men det finnes imidlertid mange leger over hele verden, som er samvittighetsfulle, men som arbeider i det skjulte, fordi de frykter represalier, og det er grunner til dette:
I Frankrike ble tusen (1000) franske leger, som allerede praktiserte Germanische Heilkunde, i 1992 utpekt av deres respektive legeforeninger og måtte "bokstavelig talt" sverge og underskrive at de fra nå av ikke lengre ville praktisere Germansk Ny Medisin. De ville ellers miste deres autorisasjon til å praktisere.
Ergo: Så lenge pasientene ikke har en mulighet til et fritt valg eller å bli offisielt behandlet i henhold til Germanische Heilkunde®, er de på egenhånd, hvis de ikke kan finne en lege som er villig til å sette seg inn i Germanische Heilkunde®.
For å være i stand til optimalt å utdanne leger i Germanische Heilkunde® i fremtiden, vil Dr. Hamer ha bruk for et utdannelsessenter i stil med et universitet med en tilknyttet klinikk. Men så lenge….

Klinikk
På nåværende tidspunkt finnes det ingen klinikk for Germanische Heilkunde® av ovennevnte grunner. Så lenge pasientene (eller fremtidige pasienter) aksepter denne situasjonen - som den i øyeblikket er - uten motsigelser, vil intet endre seg.

Terapi
"Foran terapien stilte gudene diagnosen". Den starter i Germanische Heilkunde® med en personlig samtale på kontoret (i et lite ”skrifte-værelse", tysk: ”im Beichtkämmerlein“). Dog er den vesentlige del av behandlingen at pasienten selv forstår systemet. Først på den måten kan pasienten klassifisere symptomene - både i den konflikt-aktive fase og i helbredelsesfasen - og dermed unngå panikk og nye/ytterlige sjokk.
Det sier seg selv, at pasientene – som allerede kjenner Germanische Heilkunde® innen de får en såkalt kreftsykdom – har den beste sjanse til å bli friske igjen. Det samme gjelder for pasienter som umiddelbart etter finner veien til den Germanische Heilkunde®. Germanische Heilkunde® kan nok ikke fullt ut bringe mirakler for pasienter som allerede har gjennomgått konvensjonell medisinsk terapi eller har fått alvorlig skade i forveien, men selv disse pasienter har stadig en reel sjanse, forutsatt at komplikasjonene, som regel i helbredelsesfasen, kan kontrolleres, resp. ingen nye residiver oppstår.


Ifølge en offisiell undersøkelse og en erklæring fra anklagemyndighetene, overlevde mer enn 5.000 alvorlig syke pasienter av de 6.000 personer som var oppført i pasientjournalene i Burgau (det tidligere NEUE MEDIZIN-center i Østerrike), selv flere år senere - det vil si mer enn 70-80 %. Men i sånne kompliserte tilfelle, har man bruk for en individuell klinikk (i fremtiden):

Det kan heller ikke være meningen, formålet og oppgaven til Germanische Heilkunde® (i det lange løp), kun å reparere feil som legene i skolemedisin har begått.
Ifølge prof. Abel, Heidelberg, ligger dødeligheten etter konvensjonell kreftbehandling etter 5-7 år omkring 90%.

viva la medicina sagrada