“Jeg har bruk for hjelp...”

Kun en solid forståelse av biologiske prosesser i din kropp vil hjelpe deg med å unngå panikk og følge-konflikter1 og dermed alvorlige komplikasjoner i løpet av et SBS. Stol aldri på såkalte terapeuter! På nåværende tidspunkt kan du kun hjelpe deg selv ved å studere Germanische Heilkunde!

"Pasienten er sjefen i prosedyren."  Dr. Ryke Geerd Hamer

Det kan være at du er skuffet over å bli konfrontert med linjene ovenfor, eller kanskje virker det hele litt uforståelig for deg. Men hvis du har en omfattende, uforfalsket viten, er du heldig nok til ikke å få panikk og treffe kloke beslutninger omkring din sunnhet. Vi er bevisste på vårt ansvar og kan og må derfor ikke tilby terapeutisk og analytisk rådgivning. Fordi Germanische Heilkunde® (tidligere: Ny Medisin, Germansk Ny Medisin) fremdeles er forbudt, vil du forstå hvorfor det ikke er noen terapeuter, leger eller klinikker som praktiserer Germanische Heilkunde®.
Det finnes mange forskjellige måter til å undertrykke den Germanische Heilkunde®. En av metodene er å blande Germanische Heilkunde® med psykologi, terapi, rådgivning og andre alternative “terapi-metoder”. Resultatene er ofte tragiske. På den måten blir folk som leter etter medisinsk rådgivning ført bak lyset. Forfalsket litteratur, såkalt terapi etter Dr. Hamer's viten, GNM-samtaler, Metasundhed osv. fører folk på villspor og er farlig for mennesker med alvorlige helseproblemer!!!

Et annet verktøy til å undertrykke den Germanische Heilkunde® er å omdøpe Dr. Hamer's oppdagelse delvis eller totalt. Bemerk: Dr. Hamer har ALDRI kalt sine oppdagelser “Ny Tysk Medisin”, “German New Medicine”, tysk new medicine,…

Er det viktig for vårt liv som mennesker og vår overlevelse som menneskelig art
å ha en omfattende viten om Germanische Heilkunde®?

Ja, det er det, fordi den frigjør deg blant annet, men først og fremst fra frykt og panikk!

Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor de fleste pasienter dør av panikk og dens følge-konflikter innen et par uker eller måneder. Derfor er det alltid blitt sagt at kreft er “ondartet”, noe ukontrollerbart som ikke kunne forstås.

Selv om vi nå kjenner årsaken til kreft og vet hvordan den kan helbredes, så hjelper det ikke pasienten fordi, så lenge Germanische Heilkunde® stadig boikottes og ikke får anvendes, vil folk fortsatt dø (for det meste av panikk).

Dr. Ryke Geerd Hamer

Germanische Heilkunde® er så konsistent og klar, at den ikke har behov for tilføyelser og faktisk kan miste sin koherens gjennom tilføyelser. I beste fall, hvis Germanische Heilkunde® anerkjennes overalt i verden og erstatter nåtidens såkalte "medisinske vitenskap", kan det gjøres ytterligere oppdagelser innenfor systematikken i Germanische Heilkunde®. Men det kan kun skje når menneskeheten har forstått essensen av ​​denne oppdagelsen. Det finnes ikke noe lignende i oppdagelsenes historie...
For å kunne oppleve denne dyrebare oppdagelsen som en hjelp i dag, det vil si, for bevisst å kunne oppleve naturens mekanismer (sammenhengene oppdaget av Dr. Hamer) i deg selv, er du nødt til å forstå dem. Det finnes ennå ingen annen vei!

Men det er mulig for alle å gå denne erfaringsveien!
Germanische Heilkunde® er enestående, fordi vi ikke lengre har behov for en terapeut når vi forstår den GERMANSKE og følger naturens lov og siden selve kroppen utfører "terapien"… (erfaringsrapport nedenfor).

I flere år har det vært mulig å lære Germanische Heilkunde® i et selvstudieprogram på Polsk. Det Tyske “Bildungsprogramm” og Russiske ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА er ferdig utarbeidet. Siden september 2020 er det for første gang mulig å melde seg på “Bildungsprogramm”. Vi arbeider med å tilby dette program på enda flere språk, f.eks. Educational Program. Du vil finne informasjon om dannelsesprogrammet på dansk på dette websted.

Dr. Hamer snakker om cirka 5% av tilfellene hvor klinisk hjelp er nødvendig. I de resterende tilfelle (95%) ytes "hjelp" av kroppen selv. Klinisk hjelp er nødvendig, når konflikt-massen er for stor eller SBSet er “gått av sporet”. Dessverre kan du i dag ikke stole på klinisk hjelp, fordi det ikke er noen klinikk hvor det er tillat å hjelpe pasientene i henhold til Dr. Hamers viten.
Hvis man har beskjeftiget seg grundig med Germanische Heilkunde®, så forstår man også at størstedelen av ​​de "syke" pasienter allerede er i vagotoni-fasen. Så det essensielle element i et Formålsbestemt Biologisk Spesialprogram (SBS = Sinnvolles Biologisches Sonderprogramm, vi bruker den originale tyske forkortelse på alle språk) er allerede nådd, den såkalte Conflictolysis (CL).
Når et Formålsbestemt Biologisk Spesialprogram (SBS) starter med et høyakutt-dramatisk konfliktsjokk, som oppleves isolativt, så “utføres” allerede alle nødvendige “terapeutiske” biologiske forberedelser til helbredelse i kroppen. I så fall er det nok å la kroppen gjøre sitt arbeide uten å forstyrre den, dvs. å agere vist og klokt og gå tålmodig igjennom de følgende faser.

Men vi har også brukt for å forstå sammenhengene når konflikten er aktiv, for å finne konfliktens inklusive skinner og for å stoppe konfliktens aktivitet med suksess. Ingen terapeut i verden kan bedre finne ut av hvilken konflikt du har hatt, enn du selv kan. Ingen annen person kjenner deg bedre enn du kjenner deg selv. For ikke å nevne at det er best å være forberedt på helbredelsesfasens symptomer når vi stadig er i den aktive fase. Ingen andre kan gjøre det for oss heller.

Dessuten finnes det også konflikter, hvis aktivitet under ingen omstendigheter må stoppes, hvis man kan vurdere eller regne med, at de ender i døden i løpet av epikrisen.
Vil du virkelig stole på en terapeut, hvis kvalifikasjon du ikke engang kjenner??
Dessverre skjer det ganske ofte, at folk ser terapeuter som hevder å være utdannet i Germanische Heilkunde® (tidligere: Ny Medisin, Germansk Ny Medisin, tidl. eng. Germanic New Medicine). Det ender ofte i en katastrofe og i ettertid får Dr. Hamer og Germanische Heilkunde® skylden for det.

Å studere den Germanske2 betyr å sette seg grundig og alvorlig inn i emnet, dvs. det vil ta tid og krever uavhengig tenkning. Men, der er ingen måte å omgå dette på!

Pasienten skal være suveren igjen. Pasienten skal si:
Nei, dette finner jeg meg ikke i. Jeg vil heller hjelpe meg selv sammen med andre."

Dr. Ryke Geerd Hamer 
Tysk dokumentarfilm “Sanatorium Rosenfeld”

Derfor er det nødvendig at du (sammen med din familie) forstår i detalj hva som skjer (foregår) i din kropp.
Det vil vise seg, om ordet “pasient” stadig vil være passende i Germanische Heilkunde®. Jeg tror, at man også vil bruke betegnelsen i fremtiden. Ordet «pasient» beskriver tross alt en person som er tålmodig (patiens = tålmodig). Det er veldig viktig å ha denne egenskapen i løpet av et Formålsbestemt Biologisk Spesialprogram (SBS): Vi er nødt til å reagere klokt på kroppens behov og komme igjennom SBS-symptomene med forståelse og fremsynthet. Vi må ikke få panikk og være tålmodige. Derfor har vi behov for kjære og vennlige mennesker som også kjenner sammenhengene (Germanische Heilkunde®).
Alle, som virkelig har forstått Germanische Heilkunde® og lever etter denne viten daglig i familien, er klar over at ingen kan "heles" av tredjeparter. Det er avgjørende at ”pasienten” deltar ”aktivt” i den psyko-biologiske prosess som foregår i kroppen.

En viktig forutsetning for et optimalt SBS-forløp (SBS = “sykdom” i dag) er, at man ikke får panikk på grunn av symptomene. Panikken kan "starte" en eller flere ytterligere SBS som er vanskelige å avslutte.
For eksempel kan den berørte person komme inn i en ond sirkel på grunn av ytterligere SBS. Nye symptomer oppstår som ikke har noe å gjøre med det primære SBS. Den slags sekundære konflikter stammer fra følelser som frykt for døden eller angst for operasjoner (angreps-konflikt), frykten for å miste sin eksistens eller følelsen av ​at ens utseende er deformert, osv..
Forståelsen av prosessene i kroppen skaper den nødvendige tillit til naturen og fører til en indre sinnsro til å kunne treffe avbalanserte beslutninger, hvis det er nødvendig.
Det er vanskelig, om ikke umulig, å begynne med å beskjeftige seg med denne viten når kroppen er plaget av symptomer eller legen har stilt en skremmende diagnose og prognose, eller en lemlestende operasjon og/eller kjemoterapi allerede er gjennomført.

En ny æra er begynt innenfor medisin (og såmenn ikke kun innenfor medisin!) - vi kan og skal tenke nytt, også med hensyn til forholdet mellom lege (Heilkundiger) og pasient (person med symptomer). Dette forholdet skulle ha vært på dagsorden igjen i 1981 (da den 1. Biologiske Naturlov ble oppdaget). Den underdanige adferd og den (u)hellige lydighet blant pasientene som søker hjelp, er gjennom Dr. Hamer's oppdagelser kommet til en ende. (Dette kan nok sammenlignes med den tidligere, blinde, underdanige lydighet mot dem som kaller seg prest, pave, biskop, guru,...) Vi kan ikke forvente hjelp fra noen offentlige myndigheter.

På grunn av den igangværende undertrykkelse og økonomiske boikott, finnes det stadig ingen oversatt originallitteratur av Dr. Ryke Geerd Hamer til de viktigste språk. Vi kan kun hjelpe oss ved selv å oversette hans originaler. Websiden inneholder originale tekster fra Dr. Hamer, men gir kun et overblikk om hva Germanische Heilkunde® (tidligere: Ny Medisin, Germansk Ny Medisin) er. Her kan du finne original litteratur på engelsk.

***

Siden Dr. med. Ryke Geerd Hamer oppdaget KREFTENS JERN-REGEL, ble oppdagelsen undertrykt og Dr. Hamer (med sin familie) forfulgt.

Du kan finne dokumenter om boikotten i arkivet (mangler stadig dokumenter som skal oversettes) og ytterligere opplysninger om bl.a. hvordan den kriminelle mafia har forsøkt å drepe Dr. Hamer i bogen "Einer gegen Alle" (tysk) av Dr. med. Ryke Geerd Hamer.

Noen spørsmål:

  • Hvorfor er de mennesker, som kopierer, forfalsker og re-trykker Dr. Hamers bøker og de som tilbyr såkalt terapi, ikke forfulgt?
  • Hvorfor kan Dr. Hamer's opphavsrett overtredes uten at det har ytterligere konsekvenser?
  • Hvorfor kan en praktiserende lege ikke arbeide eller praktisere etter Germanische Heilkunde®?
  • Har pasienten ikke rett til fritt å velge sin behandling?
  • Kjenner du foreldre, eller er du selv en forelder med barn som er blitt torturert med kjemoterapi?
  • Får foreldre velge behandlingen for deres barn - har vi ennå rett til kroppslig integritet (være uskadd)?
  • Kan det være, at denne undertrykkelse av viten ikke kun er den gamle medisinens skyld?
  • Kan det være, at slike spørsmål utløser følelser i oss som vi ikke ønsker å bli berørt av?
  • Er det mulig å lure og lyve for hele befolkninger?
  • Vil du tro eller vil du vite?

Nærmere informasjon om såkalte Germanske terapeuter i videoene: Germanske terapeuter - farlig illusjon.

Artikel: Arbejdsgruppen - Germanische Heilkunde
Oversettelse: Norsk oversettergruppe

***

Erfaringsrapport fra en tidligere pasient

Jeg er 61 år gammel og fikk den ødeleggende diagnosen: "kreft - uhelbredelig" (diagnose fra skolemedisin) i september 91. Siden jeg fremdeles stolte på konvensjonell medisin på det tidspunktet, kom jeg automatisk inn i den onde sirkel med terapi, kirurgi, kjemoterapi og stråling.

Jeg holdt på med kjemoterapien i nesten 4 måneder.
Da folk omkring meg døde, begynte jeg å våkne opp, fordi jeg også ble verre og verre. Jeg “sa farvel” til konvensjonell medisin og lette etter alternativer. Jeg prøvde alt - fra råkost til Prof. Hackethal, inntil jeg ble oppmerksom på den Nye Medisin (i dag: Germanische Heilkunde®) i Sept. 1992.

Det var liksom at "sløret falt fra mine øyne", da jeg leste boken “Vermächtnis einer Neuen Medizin”. "Alt skjer i psyken!" Jeg hadde selv ubevisst forårsaket min sykdom. Jeg begynte å undersøke årsakene til mine problemer, og takket være min familie, var jeg i stand til å løse dem. Denne prosess skjedde i små trinn. Jeg ble mer og mer sikker og med tiden mistet jeg - gjennom forståelsen av den NYE MEDISIN (i dag: Germanische Heilkunde®), som ikke er en “pille-medisin” - den fryktelige angsten jeg hadde hatt inntil da.

I slutten av ​​desember 92 følte jeg meg helt frisk og gikk til kontroll igjen (laboratorieverdier og ultralyd) for å se om jeg kunne stole på min intuisjon. Alt var fint! Jeg mottok resultatet av denne kontrollen på papir, og jeg har det godt i dag og føler meg frisk (1997). Jeg lever nå etter den nye viten og har stort sett fullstendig endret mitt liv.

Hver dag er jeg takknemlig for at jeg kan nyte livet igjen og at der finnes den NYE MEDICIN (i dag: Germanische Heilkunde®) som jeg alltid konsulterer. Jeg har ikke hatt en medisinsk (konvensjonell) undersøkelse på 4 år og har selv tatt ansvar for min kropp. Siden da har jeg hatt det godt og kan arbeide uten frykt.


1 - følgekonflikt: en Biologisk Konflikt, som f.eks. er forårsaket av panikk (diagnose-sjokk,…), fysisk misdannelse på grunn av en operasjon osv.
2 - Germanische Heilkunde® kalles ofte kun "die GERMANISCHE" ("den GERMANSKE") på tysk. Betegnelsen “den GERMANSKE” blir brukt som substantiv. Vi bruker det originale navn GERMANISCHE HEILKUNDE®.