Oversettere og Oversettelse

Vi oversetter den originale tyske teksten på dette websted til forskjellige språk. Vi har omfattende viten om Germanische Heilkunde® og har kjent den i mange år. Noen av oss har vært tette venner med Dr. Ryke Geerd Hamer i årtier, inntil han forlot oss den 2. juli 2017.

For å være i stand til å forstå Germanische Heilkunde® i sin presisjon, dybde, omfang og betydning, skal man være velbevandret i det tyske språk. Vi er ikke profesjonelle oversettere og vi har forskjellig språklig bakgrunn. Vi gjør en frivillig innsats og oversetter til formidling av Germanische Heilkunde®. Oversettelsen fra et oversettelsesbyrå ville ikke være overkommelig og ville forfalske den GERMANSKE, da man skal forstå den på et høyt nivå for å kunne oversette Dr. Ryke Geerd Hamers vitenskapelige skrifter. Maskinoversettelser (google, deepl…) kan likestilles med en total forfalskning av den Germanske.

Vi vil gjerne åpne døren til Germanische Heilkunde® for deg ved å oversette originalen så trofast som det språk det skal oversittes til, tillater. Det tyske språk er et meget presist språk. Noen ganger er det nødvendig å omskrive et ord eller en setning så betydningen av ​​teksten kan forstås korrekt, især med hensyn til Germanische Heilkunde®. Betydningen av ​​noen ord er helt annerledes i Germanische Heilkunde®. Det er en forutsetning å forstå denne betydningen.

Ikke desto mindre skal folk, som har tysk som morsmål, også lære å forstå betydningen av språket (terminologien) i Germanische Heilkunde®. I vårt omfangsrike og velstrukturerte selvstudieprogram, som er utarbeidet på polsktysk og russisk, blir blant annet terminologien i Germanische Heilkunde® forklart på en presis og forståelig måte. Det engelske "Educational Program" er på vei. Informasjon om det danske selvstudieprogram finner du her.

Dr. Hamer skriver om det tyske språk i bogen “Mein Studentenmädchen”:

"Vi kan være stolte av vårt fine og presise tyske språk, dikternes og tenkernes, musikernes, oppfinnernes og oppdagernes språk. Gammel høytysk er roten til alle indoeuropeiske språk, og tysk er samtidig et utrolig intimt språk, ideelt til en kjærlighets-sang, et presist språk, språket i Germanische Heilkunde®."

Wir dürfen ruhig stolz sein auf unsere wunderschöne und präzise deutsche Sprache, die Sprache der Dichter und Denker, der Musiker, Erfinder und Entdecker. Das Althoch-Deutsch ist die Mutter aller indogermanischen Sprachen, und Deutsch ist gleichzeitig eine ungeheuer innige Sprache, ideal für ein Liebeslied sowie präzise Sprache, eben die Sprache der Germanischen Heikunde.

Dr. Ryke Geerd Hamer

Sannsynligvis vil ikke kun medisinstudiet foregå på tysk i fremtiden. Muligvis blir tysk til det mest foretrukne språk på alle universiteter og utdannelsesinstitusjoner siden Germanische Heilkunde® ikke er begrenset til medisin, men har (vil ha) innflytelse på alle samfunnsområder og politikk.

Hvis du gjerne vil bidra som korrekturleser eller oversetter og spre ​​Germanische Heilkunde®, er du hjertelig velkommen til å skrive til oss via kontaktformularet. Mange takk!

Tekst: El Glauner
Oversettelse: Norsk oversettergruppe