En INTRODUKSJON til GERMANISCHE HEILKUNDE®

etter Dr. med. Ryke Geerd Hamer

Dirk Hamer Syndromet - DHS

Mennesker har alltid hatt en fornemmelse av at det er en forbindelse mellom psykiske konflikter, emosjoner og drastiske opplevelser og traumer i folks liv, såsom død av en partner eller et barn osv. Vårt ordspråk og forskjellige uttrykk beskriver det.

Vi utrykker faktisk innholdet ved en Biologisk Konflikt og også hvilken slags Biologisk Konflikt det er, i vårt språk:

  • Det gikk gjennom marg og bein.
  • Et plutselig slag har rammet meg.
  • Jeg var bedøvet.

Det var først i det 20. århundret at den viten som egentlig alltid eksisterte, fullstendig ble tapt av syne blant leger og forskere. Det kan man i høy grad undre seg over, etter at man allerede delvis hadde nærmet seg til sakens kjerne.

I dag har vi stort sett mistet forholdet til vår omverden og til våre søsken fra dyreriket. På den måten skapte vi den mer eller mindre instinktløse idé om "intellektuelle konflikter", som ikke har noen relasjon til den biologiske virkelighet. Mennesker føler og merker faktisk i henhold til arkaiske biologiske kretsløp, føler/merker konflikter på biologisk vis, mens de forestiller seg å tenke løsrevet fra naturen.

Konflikt-sjokket har jeg kalt DHS (Dirk Hamer Syndrom), da jeg selv fikk et sjokk og ble syk med testikkelkreft etter min sønns død. Det er et alvorlig, meget akutt, dramatisk og isolativt konflikt-opplevelses-sjokk, som fanger individet "på det gale ben".

DHSet har følgende egenskaper og betydninger:

  • det oppstår som en uventet sjokkopplevelse ved en Biologisk Konflikt – i et splittsekund,
  • det bestemmer det biologiske innhold ved konflikten – den etterfølgende konflikt fortsetter på denne "skinne",
  • det bestemmer lokalisasjonen av ​​Hamer Fokuset (HH = Hamerscher Herd) i hjernen – gjennom innholdet av den Biologiske Konflikt,
  • det bestemmer lokalisasjonen av ​​kreft i organet – ved å bestemme innholdet av den Biologiske Konflikt og bestemme lokalisasjonen av ​​HH i hjernen,
  • det endrer øyeblikkelig den vegetative tonus, forårsaker permanent stress – såkalt permanent sympatikotoni.

Der er ingen konflikt i seg selv, men hver konflikt har et meget spesifikt innhold, og dette er definert i splittsekundet av DHS. Konfliktens innhold er assosiativ, dvs. ved uvilkårlig tildeling av tanker og for det meste forbi vårt sinns filter.

Kun fornemmelsen i øyeblikket av DHSet bestemmer innholdet av konflikten og dermed også ”skinnen”, som den ytterligere Biologiske Konflikt kjører på (forløper). På denne måten assosierer underbevisstheten det konfliktive innhold i den Biologiske Konflikt som utløses av DHS, med et biologisk “forestillings-område”, f.eks. området mor/barn-forhold eller området revir1 eller området vann eller området angst i nakken2, området selvverd eller lignende områder. 

Også her differensierer underbevisstheten automatisk i DHSets sekund: Aldri forårsager en „svekkelse i selvverd3 (SelbstWertEinbruch = SWE) på det seksuelle område f.eks. ("din slappfisk") osteolyser i halshvirvelsøylen, men alltid kreft i bekkenet. En SWE-konflikt i mor/barn-forhold ("din ravnemor") ville aldri forårsake osteolyser i bekkenet, men alltid kreft i Caput humeri (ledd v/skulderbladet) på venstre side (hos den høyrehendte kvinne).

Du tror, at du tenker, i virkeligheten har konflikten allerede – i hastigheten av et splittsekund – rammet deg, innen du begynner å tenke.

DHSet er et alvorlig, meget akutt-dramatisk og isolativt konflikt-sjokk, som "fanger individet på det gale ben", men som samtidig er en mulighet for naturen til å kompensere for ”skaden”. Fordi i dette øyeblikk er et Spesialprogram tent, praktisk talt synkront: i psyken, i hjernen og i organet, og det er også konstaterbart, synlig og målbart der! Dette uventede sjokk etterlater spor i hjernen som kan fotograferes ved hjelp av computertomografi (CT) av hjernen. Et slikt relé kalles et Hamer Fokus (Hamerscher Herd = HH). Disse Hamer Fokus (HH) ligner konsentriske sirkler, som på en skyteskive eller et bilde av en vannoverflate, som en sten er blitt kastet ned i.

HH i starten av konflikt-aktivitet, fra DHSet av

Presist fra DHSet er pasienten permanent stresset, dvs. pasienten har meget kalde hender og føtter, tenker dag og natt på sin konflikt og prøver å løse den. Han kan ikke lengre sove om natten, og hvis, kun hver halve time i den første halvdelen av natten, han har ingen appetitt og taber seg (mister vekt). Denne situasjonen endres kun, når pasienten har løst denne konflikten. En immobilisering finner sted deretter. Psyken skal komme seg. Pasienten føler seg slapp og trøtt, men er lettet, har god appetitt, kroppen er varm, ofte feber og hodepine. Pasienten sover godt, men normalt kun fra klokken tre om morgenen. Denne mekanismen er skapt av naturen, slik at individer i vagotoni først faller i søvn om morgenen, slik at en potensiell fare (f.eks. rovdyr) ikke overrasker dem i deres søvn. Alle pasienter sover meget om dagen.

Da vi normalt vil og skal rekonstruere dette DHS senere, er det faktum, at vi er i stand til å finne DHSet på alle 3 nivå, en stor sjanse eller hjelp for vår psykisk-organisk-kriminalistiske etterforskning!

For første gang i legevitenskapen har vi nå muligheten for korrekt å beregne våre formentlige "sykdommer" – som vi i dag kaller deler av "Formålsbestemte Biologiske Spesialprogrammer" (SBS) – likesom vi kan beregne graviditeten.

Helt fra starten har dette kriterium gjort Germanische Heilkunde® (tidligere: Ny Medisin, Germansk Ny Medisin) til en vitenskap i strikt vitenskapelig-biologisk forstand. Det gjør det mulig for oss å rekonstruere og reprodusere ethvert tilfelle, som aldri har vært mulig innenfor medisin før.

DHSet er grunnlaget for Kreftens Jern-Regel og er det sentrale element for all diagnostikk. Det er vidunderlig, at vi nå kan beregne og forstå. Vi er nødt til å sette oss inn i pasienten og forestille oss, hvordan hele situasjonen har vært i DHSets øyeblikk (splittsekund). Kun ut fra situasjonen dengang (når DHS skjedde) kan vi forstå, hvorfor dette problem var en Biologisk Konflikt, som har rammet et menneske – hvorfor det var så dramatisk, hvorfor personen var isolert på det tidspunkt, resp. ikke hadde noen å snakke med om det og hvorfor problemet var konfliktivt. Hvis man «berører» en persons DHS, får den normalt våte øyne. Tegn på personens følelsesmessige affektivitet. Det er derfor viktig, at man forstår DHS meget godt, så har man allerede forstått halvdelen av Germanische Heilkunde®.

Men flere ting kan skje i øyeblikket i et DHS:

I dette splittsekund blir skinnene lagt, eller mere presis de ytterlige skinner. “Toget ruller” på disse skinner igjen og igjen i den etterfølgende tid. Fordi mennesker og dyr ubevisst "merker", i DHSets sekund (overs. note: øyeblikk), også DHSets side-omstendigheter. Individet merker ikke kun de minste detaljer i DHSets øyeblikket – som en flashlys-fotografering – men også lyder, lukt, alle mulige slags sanseinntrykk (også smaks-sans) – individet beholder (overs. note: gjemmer) disse inntrykk praktisk for livet. Disse detaljer (snapshots) har en annen kvalitet enn de inntrykk vi normalt opplever og mer eller mindre kan huske. Hvis en av ​​disse ledsagende omstendigheter eller side-omstendigheter oppstår igjen senere, kan hele konflikten gjenta seg som et såkalt residiv. Det betyr, at man alltid kan komme på hoved-skinnen fra en slik sideskinne. Derfor kalles det en skinne. Hvert konflikt-residiv oppstår ikke snikende, men kun med et nytt DHS.

An diesen psychischen Besonderheiten bzw. dem ganz speziellen Empfinden im Moment des DHS sind ja alle die psychologischen Fragebogenuntersuchungen gescheitert, die sich objektiv dünkten, wenn sie nur „Verlust eines Partners“ abfragten und untersuchen wollten, ob das eine erhöhte Krebserkrankungshäufigkeit bewirken würde.

Kreft oppstår alltid i DHSets sekund! (overs. note: øyeblikk, splittsekund)

En god lege skal derfor være i stand til å sette seg inn i et spedbarns sjel – i sjelen til et embryo, en gammel mann, en ung pike eller enda i dyrets sjel, og samtidig skal han også være i stand til å sette seg inn i den situasjonen, hvor DHSet skjedde. Kun på den måten kan en Heilkundiger (lege i Germanische Heilkunde) oppdage forskjellen mellom et problem – som vi har hundrevis av – og en Biologisk Konflikt.

Et DHS, som kan bevises i samme splittsekund ved et konflikt-sjokk, kan ikke lengre benektes på religiøs-filosofisk måte.

Copyright by Dr. med. Ryke Geerd Hamer
Norsk oversettergruppe


1 - overs. note: revir: et område som et dyr betrakter som sitt territorium. I Germanische Heilkunde bruker vi revir også for mennesker. Der finnes hun og han revirområde eller områder. 
2 - overs. note: angst i nakken betyr, at individet er redd for en ukjent fare, som kommer bakfra; frykt for røveren/rovdyret.
3 - overs. note: ikke i psykoterapeutisk forstand! –”kollaps i selvverd” (SWE = Selbstwerteinbruch)