En INTRODUKSJON til GERMANISCHE HEILKUNDE®

av Dr. med. Ryke Geerd Hamer

Dirk Hamer Syndromet – DHS

Mennesker har alltid følt, at det er en sammenheng mellom psykiske konflikter, emosjoner og drastiske opplevelser og traumer i livet, f.eks. en partners død, et barns død osv. Våre talemåter og forskjellige uttrykk er et tydelig eksempel på dette.

Vi utrykker faktisk innholdet i en Biologisk Konflikt og også hvilken slags Biologisk Konflikt det er i vårt språk:

  • Det gikk gjennom marg og bein.
  • Et plutselig slag har rammet meg.
  • Jeg var som bedøvet.

Det var først i det 20. århundre, at den viten, som i virkeligheten alltid har eksistert, forsvant helt fra legevitenskapen og forskningen. Det kan man i høy grad undre seg over, etter som man allerede delvis hadde nærmet seg sakens kjerne.

Vi mennesker har etterhånden stort sett mistet kontakten med verden omkring oss og våre søsken i dyreriket. På denne måten kunne det oppstå en mer eller mindre instinktløs oppfattelse av "intellektuelle konflikter" uten noen som helst relasjon til den biologiske virkelighet. Mennesker føler og merker i virkeligheten i overensstemmelse med arkaiske biologiske kretsløp, dvs. føler konfliktene biologisk, mens de forestiller seg å tenke løsrevet fra naturen.

Konflikt-sjokket har jeg kalt DHS (Dirk Hamer Syndrom), da jeg selv fikk et sjokk og ble syk med testikkelkreft etter min sønns død. Det er et alvorlig, meget akutt, dramatisk og isolativt (isolerende) konflikt-opplevelses-sjokk, som fanger individet "på det gale bein".

DHSet har følgende egenskaper og betydninger:

  • det oppstår som en uventet sjokkopplevelse, en Biologisk Konflikt – i løpet av et sekund,
  • det bestemmer konfliktens biologiske innhold – den etterfølgende konflikt fortsetter på denne "skinne",
  • det bestemmer lokalisasjonen av ​​Hamer Fokuset (HH = Hamerscher Herd) i hjernen – gjennom innholdet av den Biologiske Konflikt,
  • det bestemmer lokalisasjonen av ​​kreft i organet – ved å bestemme innholdet i den Biologiske Konflikt og bestemme lokalisasjonen av ​​HH i hjernen,
  • det endrer øyeblikkelig den vegetative tonus, forårsaker permanent stress – såkalt permanent sympatikotoni.

Der er ingen konflikt i seg selv, men hver konflikt har et meget spesifikt innhold, som defineres på et øyeblikk, nemlig det øyeblikk, hvor DHS skjer. Konfliktens innhold oppstår assosiativt, dvs. ved ufrivillig forankring av tanker og for det meste forbi vårt sinns filter.

Det er utelukkende fornemmelsen i øyeblikket av DHSet som bestemmer konfliktens innhold og dermed også den ”skinne”, som den Biologiske Konflikt fortsetter (forløper) på. Det er sådan, at vår underbevissthet forbinder konfliktinnholdet i den Biologiske Konflikt, som utløses av DHS, med et biologisk “forestillings-område”, f.eks. mor/barn-forhold, revir1), vann, angst-i-nakken2), selvverd eller lignende områder.

Også her differensierer underbevisstheten automatisk i DHSets sekund: Aldri forårsaker en „svekkelse i selvverd”3 (SelbstWertEinbruch = SWE) på det seksuelle område f.eks. ("du er impotent") osteolyser i halshvirvelsøylen, men alltid kreft i bekkenet. En SWE-konflikt i mor/barn-forhold ("din ravnemor") ville aldri forårsake osteolyser i bekkenet, men alltid kreft i Caput humeri (humerushode/skulder) på venstre side (hos en høyrehendt mor).

Du tror, at du tenker, i virkeligheten har konflikten allerede – i løpet av et enkelt sekund – rammet deg, innen du begynner å tenke.

Dette konfliktsjokk, som overrasker individet eller "fanger individet på det gale bein", er dog nødvendig, så organismen kan skifte til et nødprogram eller et Spesialprogram for å kunne klare den uventede situasjonen. I dette øyeblikk er et Spesialprogram tent, praktisk talt synkront: i psyken, i hjernen og i organet, og det er også konstaterbart, synlig og målbart der! Dette uventede sjokket etterlater spor i hjernen (Hamer Fokus), som kan fotograferes ved hjelp av en computertomografi (CT) av hjernen.
Et sådant spor (relè) kalles et Hamer Fokus (Hamerscher Herd = HH). Disse Hamer Fokus (HH) ligner konsentriske ringer, som ser ut som en skyteskive eller et bilde av en vannoverflate, som en stein er blitt kastet ned i.

HH i starten av konflikt-aktivitet, fra DHSet av

Presist fra DHSet er pasienten under permanent stress, dvs. pasienten har meget kalde hender og føtter, tenker dag og natt på sin konflikt og forsøker å løse den. Han kan ikke lengre sove om natten, og selv hvis han kan sove, så er det kun en halv time av gangen i den første halvdel av natten, han har ingen appetitt og mister vekt. Denne tilstand vil først endre seg når pasienten løser sin konflikt. En immobilisering finner sted deretter og pasienten blir tvunget til å hvile seg. Psyken skal hvile. Pasienten føler seg slapp og trøtt, men er lettet, har god appetitt, kroppen er varm, ofte med feber og hodepine. Pasienten sover godt, men som regel ikke før kl. 3 om natten. Denne mekanisme er utviklet av naturen, slik at individer i vagotoni først faller i søvn om morgenen, så en potensiell fare (f.eks. rovdyr) ikke overrasker dem i deres søvn. Alle pasienter i vagotoni sover meget og gjerne om dagen.

Da vi normalt ønsker og også skal rekonstruere dette DHS senere, er det faktum, at vi er i stand til å finne DHSet på alle 3 nivåer, en stor sjanse eller hjelp for vår psykisk-organisk-kriminalistiske etterforskning!

Nå er det mulig, for andre gang innenfor legevitenskapen, at vi kan beregne våre formentlige "sykdommer" – som vi i dag kaller deler av "Formålsbestemte Biologiske Spesialprogrammer" (SBS) – likesom vi kunne beregne graviditeten.

Dette kriterium er grunnlaget for, at Germanische Heilkunde® (tidligere: Ny Medicin, Germansk Ny Medicin) helt fra begynnelsen har vært en vitenskap i strikt vitenskapelig-biologisk forstand. Det gjør det mulig for oss å rekonstruere og reprodusere ethvert tilfelle, som aldri har vært mulig innenfor medisin før.

DHSet er grunnlaget for Kreftens Jern-Regel og er det sentrale element for all diagnostikk. Det er vidunderlig, at vi nå kan beregne og forstå. Vi er nødt til å sette oss inn i pasienten og forestille oss hvordan situasjonen generelt har vært på nettopp dette tidspunkt av DHS (et enkelt sekund). Kun ut fra situasjonen dengang (hvor DHS skjedde), kan vi forstå, hvorfor dette problem var en Biologisk Konflikt, som har rammet et menneske – hvorfor det var så dramatisk – hvorfor personen var isolert på det tidspunkt, eller ikke hadde noen å snakke med om det – og hvorfor problemet var konfliktivt. Hvis man rører ved en persons DHS, får vedkommende normalt våte øyne – et tegn på personens følelsesmessige affektivitet. Det er derfor viktig, at man forstår DHS virkelig godt, så kan man si, at man har forstått halvdelen av Germanische Heilkunde®.

venstre: sideskinner, høyre: hovedskinner

Men flere ting kan skje i øyeblikket av et DHS:

I dette enkelte sekund blir «skinnene» lagt, eller mer presist, de ledsagende skinner. “Toget ruller” på disse skinner igjen og igjen i den etterfølgende tid.
Mennesker og dyr "merker" også, i øyeblikket av DHS, de omstendigheter som ledsager denne DHS, selv om de ikke er klar over det, dvs. ubevisst. Individet registrerer ikke kun de minste detaljer i DHS-øyeblikket – som en flashlys-fotografering – men også lyder, lukt, alle mulige slags sanseinntrykk (også smakssans) – individet beholder (overs. note: gjemmer) disse inntrykk praktisk resten av livet. Disse detaljer (snapshots) har en annen kvalitet enn de inntrykk vi normalt opplever og mer eller mindre kan huske. Hvis en av ​​disse ledsagende omstendigheter eller side-omstendigheter oppstår igjen senere, kan hele konflikten gjenta seg som et såkalt residiv. Det betyr, at man alltid kan komme inn på «hovedskinnen» fra en sådan sideskinne. Derfor kalles det en skinne. Hvert konflikt-residiv oppstår ikke snikende, men kun med et nytt DHS.

Alle de psykologiske spørreskjema-undersøkelser, som man trodde var objektive –, f.eks. når man kun undersøkte "tap av en partner" og ville se, om dette medfører en stigning i antallet av krefttilfelle –, er mislykkede på grunn av disse psykologiske karakteristika eller den meget spesielle fornemmelse i det øyeblikk, hvor DHSet skjedde.

Kreft oppstår alltid i DHSets sekund! (overs. note: øyeblikk)

En god lege skal derfor være i stand til å sette seg inn i et spedbarns sjel eller endog et embryos sjel, i en gammel manns sjel, i en ung pikes sjel eller også i et dyrs sjel. Samtidig skal han også være i stand til å sette seg inn i den situasjon, hvor DHSet skjedde, og fornemme hele situasjonen ut fra deres perspektiv. Kun på den måte kan en Heilkundiger (lege i Germanische Heilkunde) finne ut av om det er et av de problemer, som vi har hundrevis av – eller en Biologisk Konflikt.

Et DHS, som kan bevises med et Hamer Fokus i det øyeblikk, hvor et konflikt-sjokk skjer, kan ikke lengre benektes på religiøs-filosofisk måte.

Copyright by Dr. med. Ryke Geerd Hamer
Norsk oversettergruppe


1 - overs. note: revir: et område, som et dyr betrakter som sitt territorium. I Germanische Heilkunde gelder revir også for mennesker. Der finnes det hunlige og hanlige revir-områder.
2 - overs. note: angst i nakken betyr, at individet er redd for en ukjent fare som kommer bakfra; frykt for røveren/rovdyret (angsten puster en i nakken).
3 - overs. note: ikke i psykoterapeutisk forstand! -"kollaps i selvverd" (SWE = Selbstwerteinbruch)