Dr. Hamer om sin bok "Mein Studentenmädchen"

Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer er oppdageren av Germanische Heilkunde® (tidligere betegninger: Ny Medisin, Germansk Ny Medisin). Han er også komponisten av sangen "Mein Studentenmädchen“ ("Min student pike", «Min Studentkjæreste»), som er prototypen på Archaische Melodien® ("Arkaiske Melodier") og "SBS“. I videoen snakker Dr. Hamer om sangens historie, om dens terapeutiske virkning, om betegningen "Germansk“, våre forfedres forståelse av frihet, osv.

Det er absolutt nødvendig å være velbevandret i Germanische Heilkunde for å forstå den vidunderlige virkningen av denne Arkaiske Melodien og for å unngå feil tolkning av symptomene.

Begrepet «Heilkunde» inneholder ordene: Heil = å hele, lys (=hell), hellig  og  Kunde = å være kyndig, kunst. Ordet "Heilkunde" har heller ikke noe til felles med dagens skolemedisin.
 

TELEGRAM - KANAL Germanische Heilkunde (DA, NO, SE)

For at få et dypere innblikk, kan du lese Dr. Hamers brev til Landsretten i Hamburg på engelsk: 11.4.2013 og 5.5.2014
Tyske originaler: 11.4.2013 og 5.5.2014

***

Undertekster på polsk, russisk, engelsk, ungarsk, slovensk, spansk, tsjekkisk