En INTRODUKSJON til GERMANISCHE HEILKUNDE®

av Dr. med. Ryke Geerd Hamer

Den 5. Biologiske Naturlov
KVINTESSENSEN
Loven om forståelsen av hver såkalt sykdom som en del av et Formålsbestemt Biologisk Spesialprogram (SBS), som kan forstås ut ifra utviklingshistorien.

Da jeg oppdaget "Kreftens Jern-Regel" (1. Biol. Naturlov) og tofase-mønstret for sykdommer (2. Biol. Naturlov) i 1981 og innsendte min habiliteringsavhandling1 til universitetet i Tübingen i oktober 1981, trodde jeg, at jeg hadde funnet sammenhengene i utviklingen av kreft.

I løpet av min forskning bemerket jeg to år senere, at ikke kun kreft (karsinom-sykdommer), men også alle andre sykdommer forløper i henhold til disse to Biologiske Naturlover.

I 1987 lykkes det meg å finne den tredje og fjerde Biologiske Naturlov basert på embryologi og adferdsforskning.

Til min overraskelse fant jeg, at alle sykdommer i all medisin kan forklares med disse fire Biologiske Naturlover og kan reproduseres i alle tilfelle. Denne biologiske erkjennelse førte meg nesten uunngåelig til en betagende konsekvens:

Da jeg gjennomgikk de enkelte kimlags sykdommer hver for seg, fant jeg, at det tydelig er en Biologisk Betydning, et Biologisk Formål.

Jeg forstod, at de såk. sykdommer ikke er meningsløse feil i naturen, som skal bekjempes, men at hver sykdom er en formålsbestemt, biologisk meningsfull begivenhet. Så ble jeg nødt til å stille følgende spørsmål angående alle sykdommer:

  • Hvordan oppstod denne "sykdommen"?
  • Hvilken Biologisk Betydning har den?

Det ble klart for meg, at vi kun kan forstå den Biologiske Betydning av mange sykdommer på basis av embryologien. Det viste seg også, at vi skal inkludere den biologisk-sosiale kontekst i forståelsen av denne Biologiske Betydning. Endelig reiste spørsmålet seg for meg, om vår tidligere forståelse av ​​sykdommers natur med begrepet "sykdom" i seg selv ikke var feil, fordi vi ikke forstod den Biologiske Betydning av "sykdommer".

Jeg var i stand til å bevise, at den Biologiske Betydning av såkalte sykdommer er avhengig av kimlag. Dette er ekstremt viktig og også en av de sentrale søyler for forståelsen av hele Germanische Heilkunde® (tidligere: Ny Medisin, Germansk Ny Medisin). Dette ga meg en helt ny nosologisk forståelse av det tidligere begrep "sykdom". Av denne grunn kan vi faktisk ikke lengre snakke om sykdom i tidligere forstand, men om et Formålsbestemt Spesialprogram i naturen. Starten av ​​dette Spesialprogram, DHSet, er allerede en formålsbestemt prosess til aktivering av dette Formålsbestemte Biologiske Spesialprogram (SBS).

Da vi ikke lengre forstår de formentlige "sykdommer" som "ondskap", uhell i naturen eller Guds straff, men som deler eller enkelte faser av Naturens Formålsbestemte Biologiske Spesialprogrammer, har den Biologiske Betydning, som er inkludert i hvert SBS, naturligvis fått en avgjørende betydning.

SBS har altså et formål, som er biologisk nødvendig, eller: gjennom SBS skal det oppnås noe biologisk nødvendig eller biologisk meiningsfullt. Som vi har sett (se kimlag-diagram), er den Biologiske Betydning en gang i den konflikt-aktive fase og en annen gang i den konflikt-løste fase. Her har Moder Natur simpelthen tillat seg selv å realisere begge muligheter, men naturligvis på en perfekt ordnet måte, og i forskjellige kimlag-grupper, selv om de organer, som styres av den gamle hjernen, er diametralt forskjellige i deres adferd fra dem, som styres av storhjernen:

Organene, som styres av den gamle hjernen, danner cellevekst i ca-fasen, de organer, som styres av hjernebarken, danner celletap (celle-minus) i ca-fasen. Men med hensyn til deres Biologiske Betydning må vi ikke glemme, at Moder Natur (se sopp og mykobakterier) regner med pcl-fasen allerede fra DHS. Fordi, fra DHSet av, multipliserer mykobakterier (TB) seg, men de blir først aktive med konfliktolysen (CL), dvs. følgelig produseres kun så mange mykobakterier i forveien, som etterfølgende er nødvendig for å fjerne tumoren.

Eksempel: Hvis en klump (mat-klump), som er blitt spist for grådig – så den ikke går til konkurrenten – sitter fast i tarmen, fordi den er for stor, lider individet av kolikk. Sammen med denne kolikken, som i dette tilfelle er DHSet, aktiveres nå et SBS (Sinnvolles Biologisches Sonderprogramm = Formålsbestemt Biologisk Spesialprogram), dvs. tykktarmskreft vokser nå proksimalt, dvs. oppad eller mot munnen. Det betyr hurtig cellevekst, (skolemedisin: sterk mitotisk vekst, meget ondartet)! Samtidig formeres mykobakteriene like hurtig (forutsatt at individet hadde minst én slags mykobakterier ”på lager”).

Den Biologiske Betydning er: Tarmkreft består av millioner av "engangsceller", som produserer meget fordøyelsessaft til "engangsbruk". Det produseres bokstavelig talt fordøyelsessaft liter etter liter, og dermed fordøyes klumpen, som var for stor. Den reduseres i størrelse, og på et tidspunkt blir den liten nok og glir ut. Dette er konfliktolyse. Fra dette øyeblikk arbeider mykobakteriene – styrt av hjernen. Disse mykobakterier har millioner av års erfaring, og ”vet” hvilke (engangs-) celler som må nedbrytes gjennom en osteprosess (overs. note: å oste = verkäsen. f.eks.: melk oster) og hvilke celler som ikke må nedbrytes – og fjerner kun ”engangscellene”, dvs. tumoren. Det hele skjer under sterk typisk nattesvette sent om natten (innen morgenen) og høy temperatur – senere subfebril temperatur (overs. note: subfebril temp. = ”høyere temperatur enn normalt, men ikke egentlig feber"). Kort sagt: de ny-dannede celler brytes ned gjennom osteprosessen, til en arrflate (arr-plate) er igjen.

Pasienten skal nå lære å forstå, hvordan man overfører dette: for oss er denne "heslige ufordøyelige konflikt" på grunn av en "ufordøyelig klump" normalt ikke lengre en mat-klump, men en "ufordøyelig klump i figurativ forstand". Altså: en bil, et hus, en arv, en ødelagt forretning eller en tapt rettssak. Vi reagerer dog stadig biologisk-"arkaisk", som om det stadig var den ufordøyelige mat-klump, som utløser den "heslige ufordøyelige konflikt".

Noe lignende skjer i det kvinnelige bryst: (Biologisk Betydning: i ca-fasen).

Når en høyrehendt kvinne blir rammet av en mor/barn-konflikt, vokser adenoid brystkreft i hennes venstre bryst, dvs. brystkjertelvevet vokser. Den Biologiske Betydning er å hjelpe spedbarnet – som f.eks. gjennomgår en utviklings-forstyrrelse pga. en ulykke – ved å få mer morsmelk. Morens organisme forsøker å kompensere for den ”skade”, som er oppstått. Så lenge konflikten fortsetter, vokser den såkalte brystkjertel-tumor, dvs. økt melkeproduksjon. Konflikten løses kun i det øyeblikk, hvor babyen er helt frisk igjen, dvs. brystkjertel-vekst stopper. Et hulrom blir igjen. Det kan enten være et hulrom fylt med (mere eller mindre) væske eller det kan være en slags uttynnet område, som ligner en svamp eller sveitserost. Under alle omstendigheter ser brystet nå stort sett ut som før og er også fullt funksjonelt, både med hensyn til nåværende amming og fremtidig evne til å amme. For kvinner i de såkalte siviliserte land, foregår disse prosesser stort sett uten (utenom) amming.

Så hvis en kvinne i sivilisasjonen får en mor/barn-konflikt, mens hun ikke lengre ammer, så vokser en brystkjertel-tumor og etterligner formålet med å ”ønske å gi mer melk” til spedbarnet; men barnet er som regel ikke lengre et spedbarn.

Det er annerledes hos vann- og væskekonflikten (storhjerne-mesoderm): her observerer vi en nekrose i nyrevevet i den konflikt-aktive fase, og samtidig økes blodtrykket. Blodtrykket kompenserer for hullet i nyrevevet som ble dannet av nekrosen og bevirker at tilstrekkelig urin og urinstoff kan utskilles. I pcl-fasen, der hvor nekrosen var oppstått, dannes en slags utposning, som er fylt med væske.

Vi kaller det en nyrecyste. Sterk cellevekst finner nå sted inne i cysten. Etter 9 måneder er der blitt dannet et fast cellevev med eget blodkar-system. Innen cysten består av fast cellevev, er den vokst fast i området, men når cysten er indurert (blitt hard) så løsner den av seg selv fra området.

Her ligger den Biologiske Betydning i pcl-fasen, dvs. i en permanent forstørrelse/forøkelse, både parenkymatisk og funksjonell i slutten av helbredelsesfasen. Vi kan enda ikke helt forstå, hvorfor Moder Natur håndterer dette på den måten. Det er mulig, at en reell parenkymatisk og funksjonell organforstørrelse, som skal være permanent, ikke er mulig "i kort tid", som det er tilfellet ved den hurtige mitose av "engangscellene", fordi det allikevel ikke betyr så meget, og fordi disse celler kun brukes i kort tid og deretter allikevel ”demonteres”.

Storhjernebark-styrte karsinomer har deres Biologiske Betydning i ca-fasen, da i motsetning til organene som danner cellevekst i ca-fasen (styrt av den gamle hjerne), skjer det motsatte her: nemlig et celletap (celle-minus) av plateepitel-slimhinnen, som oppbygges igjen i helbredelsesfasen.

Men da ingen visste dette, ble restitusjonene eller ”gjenoppfylling” av nekroser og ulcera i pcl-fasen også betegnet som kreft eller sarkom, fordi celledeling (mitoser) med store celler og store kjerner også finner sted i denne prosess – men med det formål å helbrede.

Nå kan vi også forstå, hvorfor vi aldri kunne forstå utviklingen av kreft, så lenge vi ikke hadde forstått disse sammenhengene og fremfor alt, ikke hadde forstått den utviklingshistoriske mekanismen for oppståelsen av våre biologiske konfliktprogrammer. La medicina sagrada® (som spanjolene sier til Germanische Heilkunde®) har snudd alle ting på hode, intet er korrekt lengre, unntatt fakta.

Men ikke kun hvert Formålsbestemt Biologisk Spesialprogram har sin Biologiske Betydning, men også kombinasjonen av SBSer som en schizofren konstellasjon, har igjen en meget spesiell Biologisk Betydning, en "meta-betydning". Dette betyr ikke noe transcendentalt, ideologisk eller åndelig. Men at Moder Natur tilsynelatende har mulighet for, eller har innøvd, å åpne opp for nye dimensjoner i tilsynelatende håpløse situasjoner (f.eks. psykoser), hvor individet stadig har en sjanse for å klare denne vanskelige situasjonen igjen. Også her åpner Germanische Heilkunde® opp for nye dimensjoner av meningsfull terapeutisk støtte.

Med den 5. Biologiske Naturloven er Germanische Heilkunde® endelig blitt komplett. Den er kvintessensen eller quinta essencia. Vi kan i all beskjedenhet for første gang se og enda forstå, at ikke kun hele naturen er ordnet – det visste vi allerede delvis fra før – men at hver enkelt prosess i naturen har sin egen betydning, selv innenfor helhetens rammer. Og selv de prosesser, vi tidligere hadde kalt ”sykdommer”, var ikke meningsløse feil, som måtte repareres av trollmanns-lærlinger. Vi konstaterer med stor overraskelse, at intet av dette var på noen måte meningsløst, ondartet eller patologisk.

Copyright by Dr. med. Ryke Geerd Hamer
Norsk oversettergruppe


Habilitasjon, "Den Store Danske": Habilitasjon (av lat. habilitare), disputas, som i Tyskland kreves ut over den egentlige doktordisputas, for at man kan oppnå rett til å undervise på et universitet.