En av Dr. Hamers pasienter 
i TV-utsendelsen “Seniorenclub”, ORF 31.05.1994 (Østerrike)

Denne pasienten hadde kreft i eggstokkene, nektet hospital og kjemoterapi, fant endelig veien til NY MEDICIN (i dag: Germanische Heilkunde®) og ble frisk igjen. På dette tidspunkt måtte oppdageren av ​​Germanische Heilkunde® (gjentakene ganger omtalt som "Ny teori" i filmklippet), Dr. Ryke Geerd Hamer heller ikke omtales positivt i det offentlige TV, men fru Kirschner nevner allikevel NEUE MEDIZIN (Ny Medicin) én gang og bruker nomenklaturen for Germanische Heilkunde® mens hun forteller om sin SBS, som hun hadde vært igjennom.

Pasienttilfellet er dokumentert i Celler Dokumentation på s. 290 (pasienttilfelle nummer 8)!

TELEGRAM - KANAL Germanische Heilkunde (DK, NO, SE)


Undertekster på russisk, polsk, dansk, engelsk, spansk, slowensk, nederlandsk

Norsk oversettergruppe