Kreft - overraskende sjeldent i Israel


Nyhetsbrev fra den Israelske Ambassade - Israel Diplomatic Network 
29.10.2008

SAMFUNN
Antallet av krefttilfeller i Israel faller.
Hyppigheten av krefttilfeller i Israel er fallende. Det meddelte den nasjonale kreftregistrator, dr. Micha Barchana, i dag. Dette skyldes primært et fall i antallet av tykktarms-, bryst- og lungekreft.

Barchana påpekte, at brystkreft i stigende grad diagnostiseres på et tidlig stadium på grunn av den offentlige bevisstgjørelse og forebyggende undersøkelser. Ifølge de aktuelle data ble der registrert 3075 tilfeller av brystkreft i 2006 (sammenlignet med 3144 i 2005). Brystkreftraten er fortsatt høy i den arabiske sektor.

Antallet av kreftdødsfald er også falt i løpet av de seneste år. I 2004 døde f.eks. 152 mennesker av kreft i Israel; i 2003 døde 160 mennesker av kreft.

(Haaretz, 22.10.08)

 

Kreft: overraskende sjeldent i Israel
Den nasjonale kreftregistrant i Israel, dr. Micha Barchana, meddelte nylig, at de allerede meget lave kreftrater i landet heldigvis fortsatt faller. Dette gjeller især for tykktarmskreft, brystkreft og lungekreft.

Allerede i 2004 døde kun 152 ut av 7,4 millioner av kreft i Israel. Rent matematisk gir det et sensasjonelt tall på 0,4 kreftdødsfall pr. dag. En sammenligning: I det samme året døde 220.000 mennesker av kreft i Tyskland  det svarer til 601 mennesker per dag. I Østerrike døde det 55 kreftpasienter hver dag i 2008, og i Sveits var det "kun" 40 kreftdødsfall per dag.

I Israel er tallet altså 100 ganger lavere! De israelske statistikker viser, at de fleste kreftrammede kommer fra den ikke-jødiske befolkning. Dødsraten blant jøder er således enda lavere.

Hvorfor er det slik? Lever israelerne sunnere? Faktisk ikke, for der røyker f.eks. også en av fire. Det avgjørende er selve kreftbehandlingen. Israel har en holistisk tilnærming til behandling av kreft. En total avgiftning av kropp, sjel og ånd prioriteres høyt i kombinasjon med en sunn kost.

Tilsynelatende fungerer denne naturlige behandlingsmetode riktig godt. Det er bare en skam, at skolemedisinen i resten av verden stadig holder fast i "mordforretningen" med kjemoterapi, stråling og radikale operasjoner. Det hjelper nemlig ikke. På verdensplan stiger antallet av krefttilfeller konstant. I Europa døde i alt 1,7 millioner mennesker av kreft i 2006. Insidere formoder dog, at det i virkeligheten er langt flere dødsfall, fordi mange kreftpasienter dør på et senere tidspunkt av følgene av den skolemedisinske behandling og dermed ender i statistikkene for "hjerte-kar-dødsfall".

Tall kan kaste lys over noen ting. Hvis man f.eks. omregner de årlige kreftdødsfall i et land (i forhold til den respektive befolkning) til en million innbyggere og sammenligner de oppnådde verdier mellom de forskjellige land, så får man følgende resultater: per en million tyskere er der 2683 kreftdødsfall i året. I EU (25 medlemsstater) er der 2522 dødsfall, i Israel 21. Risikoen for å dø av kreft er således 120 gange høyere i Europa enn i Israel.

Det er kun én ting å gjøre: Enten utvandre til Israel eller kun bruke naturmedisin!

www.ZeitenSchrift.com
 

⇓ I det første avsnitt av intervjuet forsøker journalisten fra "Report München", hr. Hagmann, å argumentere mot riktigheten av datoen i ovennevnte nyhetsbrev. Bona Hamer forklarer ham, at datoen er korrekt. ⇓