En INTRODUKSJON til GERMANISCHE HEILKUNDE®

av Dr. med. Ryke Geerd Hamer

Hvorfor Germanische Heilkunde®?

Navnet - Germanische Heilkunde®

Fra "Brystkreft - den mest alminnelige kreft hos kvinner?" (Tysk, 1. utgave, mai 2010) av Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer:

Noen uttrykk og definisjoner skal oppdateres. Det er mange grunner til dette. For eksempel var jeg nødt til å endre navnet NY MEDISIN (NEUE MEDIZIN), fordi plutselig var det ganske mange gratispassasjerer eller snyltere, som også brukte navnet:
Ny Medisin fra homøopati, Ny Medisin fra Rabbin Lenz, Ny Medisin fra Alba, Ny Medisin fra metamedisin – for kun å nevne noen.

Jeg valgte derfor navnet Germanische Neue Medizin® (Germansk Ny Medisin), som førte til meget fiendtlighet mot meg og til noen misforståelser, men et uttrykk var skapt, som ingen turte bruke. Det eneste, jeg virkelig kunne like med dette, var GERMANISCH (Germansk). Germanische Neue Medizin® kalles også ofte kun “die GERMANISCHE” ("den GERMANSKE") i dag.

Men faktisk er den Germanske Nye Medisin ikke lengre så NY etter 30 år, og jeg synes, ​​at uttrykket ikke helt passer lengre. Men jeg vil også bruke det i fremtiden. I vitenskapelige skrifter osv. vil jeg bestemt fortsette med å bruke dette uttrykk.

Men der er en annen meget avgjørende årsak:
Navnet "MEDISIN" og dermed også betegnelsen "lege" er så plettet med skandaløse forbrytelser, elendighet, mord og død (begått massemord på ikke-jødiske pasienter på grunn av religiøse vrangforestillinger), at jeg neppe kan bruke dette begrep sammen med min Germanische (Germanske).

Også legene, som hjalp til i denne forbrytelse som håndlangere, kan ikke lengre snakke seg ut av det og si: ”Ja, det var bare jødiske onkolog-sjefer, vi kan ikke hjelpe for det.” Åh nei, massemordet ville slett ikke skjedd uten de mange «nyttige» medisyniske hjelpere (overs.note: Helfer-Medizyniker, Zyniker = kyniker, syniker). Hele standen har diskvalifisert seg for evig.

Derfor har jeg skapt en ny betegnelse:

Germanische Heilkunde®
 

Dette uttrykk forekommer meg stadig å være fri for det avskyelige massemord, begått av Medisyn og dens Medisyniker.

Utrykket ”Heilkunde” er vidunderlig. Det forbinder "Germanisch" som uttrykk for frihet, sannferdighet og familie med (rot)-ordene:
Heil = at hele, lys (=hell), hellig – og Kunde = at kynde, kyndig, kunst.

Alle disse ordene (rot-ordene) kombineres i vidunderlig harmoni og danner den overordnede betegnelse Germanische Heilkunde®.

Ordet LEGE er i mellomtiden blitt til et besudlet begrep. I Germanische Heilkunde® kan vi nå erstatte LEGE med HEILKUNDIGER, den der kynder og er kyndig.

Man kan ikke forestille seg et mer harmonisk og mer ærlig navn for “den Germanske” og dens HEILKUNDIGE.

Dr. Hamer

***

Alle såkalte "alternative terapier", som kalles komplementær-behandlinger i dag eller ukorrekt også "alternativ eller komplementær medisin", har en ting til felles: De er basert på den såkalte skolemedisin. Denne skolemedisin har dog 5.000 hypoteser. Den er derfor ikke en naturvitenskap, den kan slett ikke være en.

I motsetning hertil er Germanische Heilkunde® (tidligere: Ny Medicin, Germansk Ny Medicin), oppdaget i 1981, en strikt naturvitenskap som kun har 5 Biologiske Naturlover og ingen hypoteser. For første gang i medisinhistorien finnes der en vitenskapelig medisin – som alle leger alltid har lengtet etter. Nå kan man strengt vitenskapelig reprodusere alle pasienttilfelle.

Dette ble demonstrert den 8. og 9. september 1998 på universitetet i Trnava og offisielt verifisert! I prinsippet kan en slik verifikasjon gjentas hver dag i hvilket som helst pasienttilfelle. Den skal alltid være korrekt.

Ut over de 5 Biologiske Naturlover:

 1. Kreftens Jern-Regel.
 2. Loven om to-fase mønsteret for alle SBS, forutsatt at der er en konfliktløsning (CL).
 3. Det ontogenetisk betingede system av SBS (kreft-SBS og kreftekvivalent-SBS)
 4. Det ontogenetisk betingede system av mikrober.
 5. Loven om forståelsen av hver såkalt sykdom som en del av et (evolusjonshistorisk forstått) Formålsbestemt Biologisk Spesialprogram (SBS) av naturen,

er der et par empiriske arbeidsregler:

Venstre- og Høyrehendthet, og arten av konfliktenes rekkefølge osv. Men i prinsippet kan man med disse 5 Biologiske Naturlover, som sagt, reprodusere ethvert pasienttilfelle, hvilket ble demonstrert i Trnava.

Før Germanische Heilkunde® så vi medisin stort sett ideologisk og teologisk, som en kamp mellom ondt og godt, en kamp mellom det som gjør mennesker syke og det, som holder dem sunne. Vi betraktet "sykdommer" som naturens feil eller sammenbrudd, som organinsuffisiens, også som Guds straff. Vi talte derfor om "ondartet vekst" (tumorer, kreft) og "godartet vekst" (f.eks. gamle, innkapslede prosesser).

Vi forestilte oss, at kreftceller og mikrober var hærer av ondskap eller "ondartethet", som vi var nødt til å bekjempe med en hær av det "godartede" (f.eks. immunsystem), ved hjelp av gode leger og en masse god medisin (piller osv.), kirurgi, stråling osv. Vi trodde enda at vi ville være nødt til å fordrive djevelen, bekjempe kreft med den verste cellegift. Den akademiske, konvensjonelle medisin var grunnleggende feil, så vi hadde aldri vært i stand til å finne et system innenfor medisin før.

Germanische Heilkunde® gjelder for mennesker, dyr og planter, selv for encellede organismer – for hele kosmos. Alle konflikter eller Formålsbestemte Biologiske Spesialprogrammer forløper alltid synkront på 3 nivåer: Psyken - hjernen - organene. På grunn av synkroniteten kan vi for første gang innenfor medisin regne og beregne korrekt.

Pasienten, som er "sjefen i prosedyren" i Germanische Heilkunde®, kan også beregne1. Derfor er «sykdommens» symptomer ikke lengre noe uforutsigelig, skremmende eller alarmerende for pasienten. Pasienten vet og kan beregne, hvorfor det Formålsbestemte Biologiske Spesialprogram (SBS) er startet, finner symptomene som er beskrevet der – og vet, hvordan det hele vil utvikle seg, nemlig innenfor rammene av de to faser, som vi tidligere trodde var separate sykdommer.

Pasientene i Germanische Heilkunde® – av spanjolene kjærlig og ærbødig kalt "la medicina sagrada" – får ikke lengre panikk over symptomene. De er klar over, at over 95% av pasientene blir friske igjen (f.eks. ved kreft) i Germanische Heilkunde.

Denne viten og forståelsen for deres eget Spesialprogram frigir energi og styrke hos pasientene i Germanische Heilkunde®. Pasienten, som ligger ydmykt på ryggen i sin sykeseng og lytter til overlegens dødsdom, blir i stedet en suveren sjef i prosedyren. (overs. note: Med kunnskapen i Germanische Heilkunde® vil ikke pasienten være skremt og heller ikke oppfatte en dødsdom. Samtidig vil legen i Germanische Heilkunde® aldri snakke «ned» til sine pasienter, tvert imot vil han være empatisk og møte dem i øyenhøyde.)

Å arbeide med Germanische Heilkunde® (tidligere: Ny Medisin, Germansk Ny Medisin) er meget spennende og deilig for både pasient og Heilkundiger2 – konstruktivt og menneskelig, slik at det til sist har utviklet seg et dypt vennskap mellom pasient og spesialist, hjelper og kamerat "lege" (=Heilkundiger).

Dette gjør GERMANISCHE – "la medicina sagrada" – til den eneste naturvitenskapelige og den mest humane medisin. Samtidig lukker den kløften (som var oppstått som et resultat av sivilisasjon og store religioner), som ikke kun er oppstått mellom mennesker og dyr, men resten av det levende kosmos.

Fordi dyrene f.eks. har, (like)som mennesket, de samme Biologiske Konflikter på samme sted i hjernen (en såkalt HAMER FOKUS – HH), og på samme sted i organene, dvs. kreft eller kreftekvivalent i forbindelse med det aktiverte Formålsbestemte Biologiske Spesialprogram. Men hvis mennesket og dyret reagerer med samme konflikt og samme organdel, så har vi ikke rett til å nekte, at våre medskapninger dyret, har en sjel.

Den utløsende faktor for alle såkalte sykdommer er alltid en Biologisk Konflikt, en meget dramatisk sjokkopplevelse – som kalles DHS.

Dette uventede sjokk etterlater spor i hjernen, som tydelig kan ses ved hjelp av en computertomografi (CT) av hjernen: Et slikt fenomen i hjernen kalles HAMER FOKUS (HAMERSCHER HERD = HH).

Med DHS skifter det vegetative nervesystem fra normotoni (normal dag/nat-rytme) til permanent sympatikotoni = stressfase. Dette gir det levende vesen en sjanse til å løse sin konflikt.

I splittsekundet av DHS begynner den konflikt-aktive fase (ca-fasen), og forandringen i organet går sin gang. Ved hjelp av et hjerne-CT kan man gjenkjenne Hamer Fokusene i en skarpkantet såkalt skyteskiveformasjon. Legen i Germanische Heilkunde kan nå presist gjenkjenne, hvilken slags Biologisk Konflikt pasienten opplevede i det øyeblikk, hvor sjokket skjedde; i hvilket organ endringen finner sted, og han kan presist beskrive, hvilken slags endring det er: om der er tale om en celledeling (overs. note: celle-pluss) eller cellereduksjon (overs. note: celle-minus, antall).

Hvis det lykkes pasienten å løse sin Biologiske Konflikt, kommer han inn i den andre fase av "spesialprogrammet", helbredelsesfasen (pcl-fasen). I løpet av denne perioden endrer Hamer Fokuset også sin skyteskiveformasjon; den ødematiserer (svulmer opp), hvilket tydelig kan ses på hjerne-CT. Ved hjelp av hjerne-CT kan legen (Heilkundiger) beskrive endringen i det tilhørende organ med samme presisjon. Hvis pasienten overlever det dypeste stadium av konfliktløsningsfasen (pcl-fase), den epileptoide/epileptiske krise (EK), kommer pasienten automatisk tilbake til normotoni. Hvis det ikke lykkes pasienten å løse den Biologiske Konflikt, fortsetter han med å være i den permanente stressfase. Dette permanente stress tapper hans livsenergi.

Der er 3 muligheter:

 1. Konflikten forblir meget aktiv, og pasienten kan i siste ende dø på grunn av kakeksi.
 2. Konflikten blir transformert ned, så pasienten kan bli gammel med den.
 3. Pasienten får f.eks. en konflikt med en HH i hjernebarken og enda en konflikt på den motsatte hjernehalvdel. Så er han i schizofren konstellasjon, oppbygger ingen konfliktmasse og kan stadig bli meget gammel med det.

Psykoser forløper også i henhold til de 5 Naturlover i Germanische Heilkunde®.

Germanische Heilkunde® er allerede blitt gjennomtestet og anvendt i 30.000 kjente tilfeller med hjerne-CT osv. Antallet pasienter som har hjulpet seg selv ved hjelp av bøkene om Germanische Heilkunde® (tidligere: Ny Medicin, Germansk Ny Medicin), herunder lydbøker, kan neppe vurderes. Det kan være flere hundre tusen. Der er ikke noen tilfelle hvor den Germanske ikke var absolutt korrekt.

Hva er et Formålsbestemt Biologisk Spesialprogram (SBS)?

Når en høyrehendt mor opplever at hennes lille barn kommer ut for en ulykke, reagerer hun med en Biologisk Konflikt. Samtidig med dette sjokk, som vi kaller DHS, aktiveres det Formålsbestemte Biologiske Spesialprogram. Det vil si, at det i samme sekund dannes en Hamer Fokus med skarpskårne målringer i høyre lillehjerne som tegn på aktivitet. Moren har fått en mor-/barn-bekymring-konflikt. Fra det tidspunkt er moren i den aktive- eller stress-fase, taper seg, tenker på sitt barn dag og natt og – der utvikler seg kreft i det venstre bryst.

Som jeg sa, trodde vi tidligere, at det var noe meget "ondartet". Det er det stikk motsatte. Det er noe som har Biologisk Betydning. Fordi brystkreftcellene, som kun er beregnet til kortvarig "engangsbruk", produserer utmerket og rikelig melk, som f.eks. hos primitive folkeslag hjelper spedbarn eller småbarn som har vært utsatt for en ulykke, med å komme seg hurtigere.

Disse prosesser forløper analogt hos en kvinne i vår sivilisasjon, selv om hun ikke lengre ammer, og etterligner formålet med å ”ønske å gi mer melk” til spedbarnet; men barnet er som regel ikke lengre et spedbarn.

Når barnet er frisk igjen, skifter Moder Natur automatisk til andre fase, eller helbredelsesfasen.

 1. Moren sover meget, kommer seg, og tar hurtig på i vekt. Vi sier, at hun er i den vagotoniske fase eller i helbredelsesfasen.
 2. Da brystkreft-tumoren i brystet ikke lengre er nødvendig, nedbryter den sparsomme Moder Natur den igjen ved hjelp av soppbakterier (TB), men dette skader hverken barnet eller moren.

Dessuten skader tuberkelbakteriene ikke barnet, mens det blir ammet. Tilbake resterer en kaverne (et hulrom).

Vi kan altså se: Hverken den konflikt-aktive fase var noe meningsløst eller "ondartet", eller helbredelsesfasen (pcl-fasen), hvor svulsten spontant nedbrytes igjen.

Således er alle såkalte "sykdommer", som vi trodde vi kjente, hver især kun deler av det Formålsbestemte Biologiske Spesialprogram (brystkreft = ca-fase / brystkjertel TB = pcl-fase). Vi hadde bare alle vært blinde for å legge merke til dem. Vi har alltid forsøkt å fjerne symptomene og har oversett årsakene.

Ingen i skolemedisin har lengre interesse for såk. kimlag. Ingen har forstått hvor viktige de var, fordi til enhver av disse kimlag hører utviklingshistorisk betinget,

 • en særlig del av hjernen
 • en bestemt type konfliktinnhold
 • en bestemt lokalisasjon i hjernen
 • en spesifikk histologi
 • spesifikke kimlag-relaterte mikrober og dessuten
 • en bestemt biologisk betydning.

Det er faktisk grunnen til, at det aldri har vært mulig å systematisere kreftutviklingen.

Etter at Universitetet i Trnava hadde verifisert Germanische Heilkunde® (man kan gjenta det når som helst igjen), burde det ikke ha gått noe tid for å tilby våre pasienter denne 95% sjanse for å overleve. Utallige pasienter dør hver dag helt uten grunn, selv om de lett kunne ha overlevd med Germanische Heilkunde® og blitt helt friske igjen.

En velkjent professor i naturvitenskapens historie i Bonn kalte det

 "den mest åpenlyse undertrykkelse av viten" og "den mest grufulle og verste forbrytelse i menneskets historie".

Jeg forstår ikke, hvorfor det ikke skjer noe etter verifikasjonen?

Copyright by Dr. med. Ryke Geerd Hamer
Norsk oversettergruppe


1 - overs. note: Pasientene (mennesker med symptomer), som har forstått systemet i Germanische Heilkunde®, er klar over hvilke symptomer og ev. komplikasjoner de skal regne med. Hvert SBS – avhengig av konfliktens masse, kimlag-tilhørighet, syndrom (en SBS i pcl-fasen og en nyre-samlerør-SBS i ca-fasen samtidig), osv. – har sine symptomer. Derfor er det mulig for alle å verifisere (på egen kropp) og forstå (intensivt selvstudium av Dr. Hamers originale verker), Germanische Heilkunde®.

2 - I den Germanske erstatter vi lege med HEILKUNDIGER.