En INTRODUKSJON til GERMANISCHE HEILKUNDE®

av Dr. med. Ryke Geerd Hamer

Den 4. Biologiske Naturlov
DET ONTOGENETISK BETINGEDE SYSTEM AV MIKROBER

Inntil nå har vi forstått mikrobene kun som årsaken til såk. infeksjonssykdommer, og vi trodde at det var innlysende, fordi vi alltid fant disse mikrober i tilfelle ved såk. infeksjonssykdommer. Men det har ikke vært riktig. For disse såkalte infeksjonssykdommer ble alltid innledet av en konflikt-aktiv fase. Og først når konflikten er løst, må disse mikrobene bli aktive. De styres og aktiveres nemlig av vår hjerne. Og de hjelper oss på den måten, at de fjerner konsekvensene av den kreft som er blitt overflødig - dvs. den tumor som ikke lengre er nødvendig, etter at den har avsluttet sin oppgave – eller idet bakterier og vira (?) hjelper til å gjenoppbygge huller, nekroser og ødelagt vev som tilhører storhjerne-gruppen. Så de er våre trofaste hjelpere, våre gjestearbeidere. Antagelsen om, at det eksisterer et immunsystem som kjemper mot onde mikrober, har simpelthen vært feil. Fordi mikrobene ikke er årsaken til sykdom, men optimerer helbredelsesfasen.

Den 4. Naturlov i Germanische Heilkunde® (tidligere: Ny Medicin, Germansk Ny Medicin), "Det ontogenetisk betingede System av Mikrober", tildeler likeledes mikrobene til de tre kimlag, fordi til hver kimlag-relatert organgruppe også hører spesifikke kimlag-relaterte mikrober.

Samtidig med programmeringen av våre organer i de forskjellige hjernerelèer i vår computer, hjernen, er våre trofaste spesialarbeidere, mikrobene, også blitt innprogrammerte.

Herav følger at:

  • Endodermens eldste mikrober, sopp og soppbakterier (mykobakterier), er ansvarlige for organene som styres av den gamle hjernen og betinget ansvarlige for lillehjerne-mesodermen.
  • De gamle mikrober, nemlig bakteriene, er ansvarlige for mesodermen og alle organene som er dannet fra dette kimlag.
  • De unge, såkalte mikrober, nemlig vira (?, hvis de eksisterer), som i streng forstand ikke er ekte mikrober, dvs. ikke levende vesener, er utelukkende ansvarlige for ektodermen resp. for organene styrt av hjernebarken.

Kommentar: Dr. Hamer trodde i de tidlige stadier i sitt forskningsarbeide, at såkalte vira eksisterer (fordi det ble lært da han leste medisin på univ.). Men han så dem alltid som hjelpere. Etter hans følgende oppdagelser, begynte han å tvile på eksistensen av vira. Det er forståelig, at han i sine senere publikasjoner, når han beskrev forløpet av vagotoni i ektodermale deler av organer, brukte uttrykket: "vira, hvis de eksisterer." I den siste fase av hans forskning var han sikker på, at organismen i den vagotoniske, restituerende fase av ektodermalt vev, ikke hadde bruk for ytterligere hjelpere.

”Ansvarlig” betyr, at enhver mikrobe-gruppe kun "bearbeider" bestemte organgrupper som har den samme kimlag-tilhørighet, dvs. kommer fra det samme kimlag. Tidspunktet hvorfra mikrobene får lov til å "bearbeide", avhenger ikke av eksterne faktorer, som vi feilaktig har antatt, men bestemmes utelukkende av vår computer = hjernen.

Vi så også mikrobene som noe "ondartet", som vi måtte utrydde. Det var absolutt feil! Vi har akutt behov for mikrobene – nemlig hele omfanget – som er alminnelige ved vår breddegrad. Mangler vi f.eks. "av hygieniske årsaker" mykobakterier (TB), så kan våre tumorer ikke lengre nedbrytes i helbredelsesfasen.

Dette har katastrofale konsekvenser for mange tumorer:

I tilfelle ved f.eks. kreft i skjoldbruskkjertelen betyr det, at den tross løsning av konflikten, ikke kan nedbrytes og vil fortsette med å produsere store mengder thyroxin, som ikke lengre gir noen som helst biologisk mening (overs. note: her er den biologiske betydning i ca-fasen og ikke i pcl-fasen.). Årsaken til dette er, at mykobakteriene mangler, de som normalt nedbryter tumoren og får thyroxinnivået til å falle tilbake til normale verdier. Tykktarm-ca kan også forårsake store komplikasjoner og skal fjernes kirurgisk, hvis der ikke er noen mykobakterier "til stede".

Mykobakterier har eksistert så lenge eller nesten så lenge som encellede organismer har, altså lenge før der var dyr eller mennesker. De har en klar oppgave, nemlig å oste (overs. note: å oste = verkäsen. f.eks.: melk oster) og nedbryte tumorer, som styres av den gamle hjernen, fra starten av pcl-fasen=helbredelsesfasen (conflictolyse). Men likesom selve tumorer – som skal nedbrytes av mykobakteriene, når de først har oppfylt deres funksjon – formeres mykobakteriene også i den konflikt-aktive fase (ca-fase).

Nå vet vi, at vi er nødt til å ha disse mykobakterier (TB), også kalt "syrefaste stavformede bakterier" – fordi mavesyren ikke kan skade dem – fra DHSet av i kroppen! Hvis vi først får dem, etter at konflikten er løst, i helbredelsesfasen, vil de ikke lengre være til noen nytte for oss i dette SBS (Sinnvolles Biologisches Sonderprogramm = Formålsbestemt Biologisk Spesialprogram), fordi de kun formerer seg i den konflikt-aktive fase. Tilsynelatende produserer vår organisme – i samarbeide med sin venn, mykobakterien – kun så mange syrefaste stavformede bakterier, som senere vil bli brukt til å oste svulsten. Og vi fjols har trodd, at vi skulle utrydde tuberkulose.

Derimot hører bakteriene til storhjerne-mesodermen og skaper, som alle organer som styres av storhjernen – her spesifikt av storhjernens marglager – celledeling i helbredelsesfasen (overs. note: restitusjon av vevet hvor der oppstod celle-reduksjon i form av ulcera, her spesifikt nekroser i ca-fasen). Derfor formerer bakteriene seg kun når konfliktolysen (CL) har skjedd.

Vira (?) er ikke uavhengige organismer som bakteriene, men kun kompliserte endogene proteinmolekyler, som formerer seg – kun i helbredelsesfasen etter conflictolysen (CL) - og hjelper med til å gjenoppbygge ulcera i huden og slimhinnene.

Vi kan se, at mikrober inngår i den biologiske prosess med Formålsbestemte Biologiske Spesialprogrammer (SBS) på en meningsfull og evolusjonært forståelig måte. De har utviklet seg med oss og for oss. De er hver især et ledd i et regelsystem i naturen, som vi ikke kjente til. Men naturens regelkrets kan ikke fungere, hvis vi vilkårlig fjerner noen faktorer. Alt hva vi som "moderne leger"har gjort, var stort sett nonsens.

Copyright by Dr. med. Ryke Geerd Hamer
Norsk oversettergruppe


1 - overs. note: Dr. Hamer skriver i originalen: "moderne Schul-medizyniker", “moderne skole-medicyner”, Zyniker = kyniker, cyniker