Intervju med Report München (Sandefjord 14.01.2010)
Det originale, uforandrede opptak av intervjuet. Bayrischer Rundfunk Tyskland.

En artikkel fra El Glauner 2020

"Evnen" til å utspørre, håne, latterliggjøre og avbryte folk er utbredt i den "kultur", vi lever i – Dr. Hamer kaller denne kultur for junk-samfunn. Denne "samtalen" er bl.a. et dokument for denne innlærte (og enda betalte!) adferd etter motto: jo mer skamløs man er, jo mer suksess har man, eller: jo dårligere argumentene er, jo mer er man nødt til å bruke primitive metoder. (Å kreve bevis, men ikke være interessert i noe som helst. – Ikke å ha noe bevis, men arrogant beskylde andre.) Denne "reporteren" er utholdende og bruker sine "ferdigheter" mer og mer aggressivt i løpet av "samtalen".

Han er atter en "journalist", som ikke vet noe om Germanische Heilkunde® og heller ikke er interessert i å vite noe om den. Han forsøker å narre den største oppdager i menneskehetens historie med pseudoargumenter (som er rene beskyldninger og falske fakta), men disse brister som såpebobler. Selvfølgelig ble det ikke sendt i Report München-programmet, hvor latterlig og elendig det virker. Filmen ble redigert og endret så meget (som alle opptak med Dr. Hamer), at de hatefulle slagord "sjarlatan, mirakeldoktor" kunne gjentas for 117. gang. Det mest forferdelige er, at man bruker barns tragiske skjebne til å kriminalisere Dr. Hamer og Germanische Heilkunde®. Muriel Seebalds familie ble ødelagt av de østeriske myndigheter og legene. Muriels foreldre døde, først faren, så moren, og vi vet ikke engang, hva som skjedde med deres fire barn. Detaljerte opplysninger om denne sak finnes i den tyske bok av Dr. Hamer, "AIDS, die Krankheit, die es gar nicht gibt" (AIDS, sykdommen, som ikke eksisterer).

Den kjente tyske forfatter og journalist Udo Ulfkotte undersøker de mafiøse strukturer innenfor journalistikken i sin bok "Gekaufte Journalisten" (Kjøpte journalister). Den engelske oversettelse av denne boken er åpenbart blitt undertrykt i hele Nord-Amerika og Europa. Her er et kort eksempel fra intervjuet, som demonstrerer en uhensiktsmessig måte å stille spørsmål på.

Dr. Hamer snakker om Hamer Focus (HH):
"Fysiologene skal nok finne svaret en dag. Men vi kan arbeide med det. Vi kan presist se: Er pasienten i konfliktaktiv fase eller i helbredelsesfasen?

Umiddelbart etter spør journalisten: Og hvordan er det med tilstrømningen eller bifallet fra høyrefløyen?

Med penger kan man kjøpe nesten alt – kriminalitet, bedrag, mord, underdanighet, løgn, forræderi ... Uvurderlig er entusiasme, engasjement for livet, begeistring, ærlighet, solidaritet, kjærlighet til familien, frihetskjærlighet, oppriktighet ... Derfor ville den fattige befolkning ha stor innflytelse, hvis de var bevisste på den styrke, de kunne få, hvis de husket disse verdier. Nettopp denne bevissthet er blitt ødelagt av mafialignende institusjoner såsom utdannelsesinstitusjoner, medier, film, fjernsyn, og religiøse institusjoner. MEN:

Frihetens flamme kan blusse opp, og selv om den kun er en ulmende ild i øyeblikket, er den klar til å flamme opp og spre håp blant alle folkeslag, som lever på Moder Jord.

De dokumenter, som Dr. Hamer nevner i intervjuet:
Nyhetsbrev fra den Israelske Ambassade
Brev til Schneerson
Celler-Dokumentasjon
Joav Merrick - The Scientific World Journal

Del 1: Kreftstatistikker på verdensplan og i Israel
Del 2: Hva er aids? AIDS hos barn?
Del 3: Stat Germania, chipimplantater
Del 4: Kan De bevise, at Deres metode har helbredet et menneske?
Del 5: Om politikk. BRD. Tilstrømning fra høyrefløyen...?
Del 6: Dr. Hamer insisterer på å få et svar på et eneste spørsmål.
Del 7: Hva er standardiserte grupper? Oversikt over kreftdødsfall i prosent.

TELEGRAM - KANAL Germanische Heilkunde (DA, NO, SE) 

Informasjon om emnet "religiøs galskap": Jødiske Ryttere. Putin. Apocalypse

Undertekster på Engelsk, Slovensk, Dansk