Undertrykkelse av viten og Germanische Heilkunde

Hvis undertrykkelsen av Germansk-Heilkunde-viten ble stoppet, ville det bety, at de verste former for misbruk og kriminalitet i vår såkalte sivilisasjon også ville opphøre: Massemord, dyreforsøk, utnyttelse av mennesker og dyr, fattigdom forårsaket av systemet, umenneskelige sykehus og meget mer.

Utdrag fra innledningen „Einer gegen alle“ (1. utgave 2005)

Min personlige skjebne – uansett hvor hard den er og har vært for meg og min familie i de siste 25 år – er kun et støvkorn sammenlignet med de milliarder av mennesker verden over, som lider fordi Germansk-Heilkunde-viten stadig er undertrykt og skjult.

Det handler ikke om mitt eget liv ... Pasientene, som vi har fått ansvaret for, er så uendelig meget viktigere enn min legeautorisasjon, som kun skal ses som et symbol på, at pasientene skal ha rett til fritt å velge, hvilken behandling de ønsker å motta i fremtiden.

Alhaurin el Grande, sommeren 2004 - Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer

TELEGRAM - KANAL Germanische Heilkunde (DA, NO, SE)


Undertekster på Polsk, Russisk, Italiensk, Ungarsk