Advokat Koch til Dr. Hamer

Advokatkontor Koch

Til
Dr. Ryke Geerd Hamer
Sandkollveien 11
3229 Sandefjord
NORGE

Autorisasjon til å praktisere som lege Dr. Hamer

Kjære Dr. Hamer,
Jeg kan bekrefte, at De mistet Autorisasjonen til å praktisere som lege i 1986 etter at universitetet i Tübingen kunngjorde at Deres teser om den Nye Medisin var falske, og at universitetet i Tübingen i en rettstvist i dag, ikke har benektet at Deres teser umiddelbart ble undersøkt bak lukkede dører og funnet å være korrekte, og at universitetet har undertrykt denne kunnskapen siden.
Jeg har aldri opplevd noe lignende i løpet av alle mine år som advokat.

Mvh
koch, advokat

SVENSK
 

Legitimation for att utöva läkaryrket Dr Hamer.

Käre Dr. Hamer,

Jag kan bekräfta, att Ni förlorade Er tillstånd att utöva läkaryrket i 1986 efter att universitetet i Tübingen meddelat att Ers teser om den Nye Medicinen var falska, och att universitetet i Tübingen inte förnekade i en rättslig tvist i dag att Ers teser omedelbart undersöktes bakom stängda dörrar och befanns vara korrekta och att universitetet har förtryckt denna kunskap ända sedan dess.

Jag har aldrig upplevt något liknande under alla mina år som advokat

Mvh
koch, advokat

ARKIV - 2011
04.01. - Advokat Koch til Dr. Hamer
Webstedet er under oppførelse