Sandefjords Blad - Første dag i rettssaken

Hindret lovlig foto i rettssalen

Det var det reneste sirkus i Sandefjord tingrett da Ryke Geerd Hamer-saken startet i går. 
Sigurd Øye (sigurd.oye@sb.no)
Fakta.
Ryke Geerd Hamer

✓ Fikk avslag om å bli lege i Norge.
✓ Anket til Statens helsepersonellnemd.
De opprettholdt avslaget.
✓ Hamer har bodd i Sandefjord siden 2007.
✓ Hamer driver enmannsforetaket «Germanische Neue Medizin Forlag» i Sandefjord.

Ryke Geerd Hamer (73) har gått til sak mot den norske stat ved Helse- og omsorgsdepartementet. Vedtaket til Statens helsepersonellnemd om ikke å la Hamer praktisere som lege i Norge, står på dagsordenen de neste dagene. 

- Hamer [*Dr. Hamer ble aldri fratatt sin doktorgrad!] hadde med seg 15-16 støttespillere i retten, de aller fleste tysktalende. Følget prøvde å ta regien i rettslokalet før retten ble satt, og de forsøkte å styre det som skjedde. Tilskuerne tok av seg ytterjakkene og hindret fysisk fotografene til Sandefjords Blad og TV2 i å jobbe, noe pressen har full anledning til i norske rettssaler. 

Fotograferte pressen. 

En ansatt i tingretten reagerte på oppførselen til tilhørerne og prøvde å fortelle om etikette i norske rettssaler. Da ble han fotografert mange ganger av de fremmøtte tilskuerne, som stilte med tallrike fotoapparater og mobiltelefoner. Alle pressefolk ble også behørig fotografert. 

Geerd Hamer satt gjemt ved pressebenken mens dette pågikk, bevoktet av tre kvinner som alle holdt ytterjakkene foran ham. Hvis pressefolk med kamera ble for nærgående, dyttet de fysisk pressefolkene unna. 

Ønsket faglig kompetanse 

Advokat Erik Tvedt, som er prosessfullmektig for Hamer, var ikke særlig fornøyd med Sandefjord tingrett. Deet ga han uttrykk for i klare ordelag da han tok ordet i retten. 

- Vi ønsker mest mulig faglig kompetanse i retten og ba om to sakkyndige dommere. Det fikk vi avslag på, og det mener vi er betenkelig, sa Bryn Tvedt. Han fikk imidlertid gjennomslag for å ha en sakkyndig med gjennom hele rettssaken. Forespørselen kom idet rettsforhandlingene startet, og dommer Charlotte Fladmark Hauge sa utelukkende ja fordi motparten gikk med på det. 

Tok ordet uten lov 

Dommeren rettet pekefingeren mot en entusiastisk Ryke Geerd Hamer flere ganger under forhandlingene onsdag, fordi han gjentatte ganger tok ordet uten å ha fått tillatelse. Dommeren prøvde også flere ganger å få tyskeren til å snakke direkte til henne, ikke henvende seg til alle andre i rettssalen. 

- Du må snakke til meg. Det er jeg som skal avgjøre saken, sa Charlotte Fladmark Hauge. 

I strupen på SH 

I sitt innledningsforedrag gikk Erik Bryn Tvedt rett i strupen på Statens helsepersonellnemd (SH), som har nektet Hamer å praktisere som lege i Norge. Blant annet hevder Bryn Tvedt at helsepersonellnemda ikke har nok faglig kompetanse – noe statens prosessfullmektig Ingrid Skog Hauge avviste. 

Bryn Tvedt reagerte også kraftig på at Ryke Geerd Hamer aldri fikk snakke med eller legge fram informasjon til personellnemda før avgjørelsen ble tatt. Nemda nektet ham også å føre pasienter som er blitt friske etter den omstridte Hamer-metoden.

      

(Tekst under bilde: TV2s fotograf fikk nesten ikke tatt bilder fra rettssalen. En av Hamers støttespillere fulgte etter mannen med TV-kameraet hele tiden og skjermet kameraet med ytterjakken sin. FOTO: OLAF AKSELSEN

* Kommentar


Har dårlig tid
Sigurd Øye (sigurd.oye@sb.no)

Ryke Geerd Hamer har svært dårlig tid om han skal praktisere som lege i Norge. 

- Hamer er i dag 73 år gammel og fyller 74 om èn måned. I følge norsk lov kan man bare praktisere som lege i Norge inntil 75 fylte år, sa hans prosessfullmektig, Erik Bryn Tvedt. 

Advokaten mente at det er et stort problem at saken har gått så langsomt fremover. Det er to år siden Hamer søkte staten om autorisasjon. Han fikk avslag i to instanser og valgte deretter å bringe saken inn for retten – som har anledning til å overprøve Statens helsepersonellnemd. 

Spørsmålet er om Hamer er egnet til å praktisere som lege. Og det er han, mente advokat Erik Bryn Tvedt.

Advarte mot overprøving
Sigurd Øye (sigurd.oye@sb.no)

Advokat Inger Skog Hauge representerer staten i rettsforhandlingene, sammen med partsrepresentant Gro Fredheim. Hun jobber til daglig i Statens helsepersonellnemd, i sekretariatet. Skog Hauge gikk nøye inn i lovverket som gir leger autorisasjon. 

- Det er krav om autorisasjon når det gjelder leger, noe som er uvanlig i andre yrkesgrupper. Dette gjøres av hensyn til pasientene, sa Skog Hauge. 

Hun sa at retten har full anledning til å prøve alle sider ved Statens helsepersonellnemds vedtak når det gjaldt autorisasjon – men advarte mot å gjøre det. 

Skog Hauge sa videre at dersom Ryke Geerd Hamer er uskikket til å være lege i Tyskland, så er han uskikket i Norge også. 

- I Tyskland mistet han autorisasjonen i 1986. Den gang konkluderte de med at det ikke fantes tilfeller som tilsier at hans teorier er riktige, sa prosessfullmektigen. Hun la til at ingen av Hamers teorier anses som bevist. 

- Hamer er ikke i stand til å hjelpe kreftpasienter. Og det er ikke riktig at han skal gi dem grunnløse forhåpninger på et uakseptabelt vis. Dette kan få alvorlig syke til å avstå fra vanlig behandling, sa Skog Hauge. 

Hun fortalte også at Hamer har søkt om ny autorisasjon i Tyskland flere ganger og at han er nektet hver gang. Han er også straffedømt.