Dr. Hamer om AIDS
TV-utsendelse Brisant - ARD 1995

I en TV-utsendelse fra 1995 snakker Dr. Ryke Geerd Hamer kort om, hva AIDS egentlig er. I bokens andre utgave "AIDS, sykdommen som ikke eksisterer (2010), skriver han – sitat:

Montagnier og Gallo, de to jødiske forskere, har oppfunnet en helt absurd test i 1983; en antigen-antistoffreaksjon så som høyfeber, matvareallergi, nøtteallergi osv. – her en smegma-allergi.
Man skal vite, at smegma dannes av forhuden på penis. De smegma-produserende celler er entodermalceller, dvs. gamle tarmcellederivater (overs. note: forstått ut ifra utviklingshistorien). Den biologiske betydning av smegmaet er, å holde glansen fuktig, så den kan "glide" inn i skjeden.

Når forhuden omskjæres, hvilket biologisk sett er absolutt nonsens, dvs. at man skjærer hele forhuden, inklusive nerveplexus, vekk på undersiden av penis, mangler smegmaet, og glansen blir praktisk talt alltid tørr. Nerveplexus på undersiden av penis mangler også, så den omskårne mann er sensorisk kastrert.

TELEGRAM - KANAL Germanische Heilkunde (DK, NO, SE)


Undertekster på polsk, dansk, engelsk, spansk, russisk

Det er 3 store løgner i medisinen, som er enda større og verre enn de andre 5000 hypoteser i den såkalte skolemedisin.

  1. Kreft- og kjemo-løgnen
  2. HIV /AIDS-løgnen (smegma-allergi)
  3. Svineinfluensa-løgnen (chip-injeksjon)

August 2009 var vendepunktet for hele AIDS-svindelen. Inntil da kunne ingen bevise et "HI-virus". Det ble bare påstått, at der var et. Og på grunn av denne løgnen ble millioner av mennesker ødelagt (drept), især i Afrika. …nå har vi, i tillegg til det negative bevis: "der er ingen HI-virus” - det rungende, nesten overbevisende positive bevis: ”AIDS er kun en smegma-allergi-skinne”.

  • "Allerede i 1987, da (lanseringen av) "AIDS" panikken var i ferd med å komme opp i høyeste gir, skrev jeg i min bok "Vermächtnis einer Neuen Medizin", at "AIDS" var århundrets største svindelnummer..."

Copyright by Dr. med. Ryke Geerd Hamer
Norsk oversettergruppe

***

"Den gang var legene, bortsett fra noen få, meget tause og feige; i dag rammer Corona-svindelnummeret også dem.
De fleste "Corona-motstandere" har tilsynelatende ingen idé om, at det slett ikke eksisterer et virus. Tragisk, for hvis folk hadde visst det, virkelig forstått det, især på bakgrunn av Dr. Hamers resultater, så kunne en så dødbringende kriminell maskerade slett ikke gjennomføres.
Skal vi være fri fra munnbind? Nei, vi skal oppgi troen på (befri oss fra troen) at der eksisterer virus, og at naturen (mikrober, "sykdommer") er ondartet, og det kan kun la seg gjøre, når vi har VITEN (forstår den Germanische Heilkunde i sin kompleksitet)."

Kommentar: Germanische Heilkunde Thing 2021