Reproduserbarhet i Germanische Heilkunde®

 


Det er faktisk ganske enkelt å reprodusere pasienttilfelle etter Germanische Heilkunde's Biologiske Naturlover.

Der er 3 nivåer (psyke, hjerne, organ) som forløper synkront og der er 2 sykdomsfaser (den aktive konfliktfase og, hvis konflikten er løst, helbredelsesfasen), dertil normotoni-fasen innen den sympatikotone konflikt-aktive fase og (re)normalisering-fasen ved slutten av den vagotoniske konflikt-løste helbredelsesfase.

Vi har altså ikke kun 4 faseavsnitt hver på 3 nivåer, men også 3 karakteristiske punkter (DHSCL og epi-krisen1hver på 3 nivåer, således 21 kriterier (4x3 + 3x3), som vi kan undersøke hver for seg i henhold til de 5 Biologiske Naturlover.

Da de 5 Biologiske Naturlover til sammen inneholder minst 6 kriterier, inklusive histologiske kriterier, cerebral-topografiske, organ-topografiske, konflikt-kolorative (overs. note: "farve" av konflikten, dvs. alt som hører til konflikten) og mikrobiologiske kriterier, får du – hvis du nøye kan undersøke alle 3 nivåer – 126 (21x6) verifiserbare og reproduserbare fakta for et enkelt tilfelle (overs. note: tilfelle = et SBS i et pasienttilfelle). Det er meget usannsynlig, at man tilfeldig finner et tilfelle, hvor alle disse 126 reproduserbare fakta tilfeldigvis er korrekte, fordi det alltid er et ut av millioner mulige tilfelle.

Hvis pasienten kun har to sykdommer, som kan forløpe parallelt eller suksessivt, utgjør de reproduserbare fakta 252 (2x126). Sannsynligheten utvides til nesten uendelige sannsynlighetsverdier! (Dr. Hamer skriver i originalen: astronomiske sannsynlighetsverdier)

Et ekstremt viktig kriterium er også inkludert i beregningen: lokalisasjonen av ​​HH (Hamerscher Herd = Hamer Fokus) i hjernen er predestinert. Dette betyr, at releet – et av flere hundrede mulige releer – allerede er fastlagt (programmert). Og dette relè – i tilfelle av såk. sykdom, et HH (Hamer Fokus) – skal nå ha nøyaktig den formasjon som hører til den tilsvarende fase.

Men de fleste pasienter har flere kreftformer eller lammelser, diabetes eller lignende, dvs. Formålsbestemmte Biologiske Spesialprogrammer (SBS = Sinnvolle Biologische Sonderprogramme) og for hver såk. sykdom skal alle kriterier være oppfylt igjen!

Copyright by Dr. med. Ryke Geerd Hamer
Norsk oversettergruppe

ARKIV - VERIFIKASJONER
Reproduserbarhet 08.04.1989 - Chambery 11.09.1998 - Trnava
Webstedet er under oppførelse