Kjære lesere,

Dr. med. Ryke Geerd Hamer

Som menneske i en tid - hvor det er nødvendig at den “usensurerte” sannhet er tilgjengelig for alle som lever på denne planet - ønsker jeg, at livsviktig informasjon er fritt tilgjengelig. Jeg fant imidlertid ut at der er oversettelser og utgaver av mine publikasjoner i handelen og som aldri er blitt kontrollert eller godkjent av meg, fordi de ikke er innholdsmessig korrekte. Enhver manipulasjon er et forsøk på å forandre den rene vitenskapelige GERMANISCHE HEILKUNDE®1, om det nå skjer med vilje eller ei. Det fører til uønskede resultater for den del av leserne som leter etter en løsning på deres helbredsproblemer.

For publikasjoner (bøker eller artikler) som ikke utkommer på denne hjemmesiden, men kan finnes på andre hjemmesider på nettet, mangler det enhver garanti for at de ikke er forfalsket eller manipulert. Derfor råder jeg alle lesere til å bruke kun den informasjon som er utgitt av forlaget «Amici di Dirk® – Ediciones de la Nueva Medicina S. L.». Kun på denne måten kan jeg garantere for overenstemmelse med originalene i mitt arbeide. Deres (Amici di Dirk®) forsiktighet vil bidra til utbredelsen av den autentiske GERMANISCHE2 (GERMANSKE). Dessuten vil kjøpere av litteratur utgitt av mitt forlag, bidra til både utbredelsen og fortsettelsen av min forskning.

Mange takk på min og alle pasienters vegne og alle som har fordelen av korrekt viten på grunn av Deres (Jeres) etiske bidrag.

Dr. Ryke Geerd Hamer


1 - Dr. Hamer har tidligere brukt: NEUE MEDIZIN - Ny Medisin, GERMANISCHE NEUE MEDIZIN® - Germansk Ny Medisin.
2 - Germanische Heilkunde® kalles ofte kun "die GERMANISCHE" ("den GERMANSKE") på tysk. Betegnelsen “den GERMANSKE” blir brukt som substantiv. Vi bruker det originale navnet GERMANISCHE HEILKUNDE®.