Erklæring Dr. Hamer

Dr. med. Mag. teol. Ryke Geerd HAMER
Sandkollveien 11
N – 3229 Sandefjord

24. april 2009

Erklæring

til prosessen
Dr. med. Mag. teol. Ryke Geerd Hamer
mot den norske legeforeningen på grunn av arbeidstillatelse som lege
fra 15. til 17. april 2009
foran Tingretten i Sandefjord/Norge

Hjelpedommer Charlotte Fladmark Hauge, som forstår seg demonstrativ som forkjemper for den norske legeforeningen, har prøvd å invalidisere prosessen med alle tenkbare midler. Hun erklærte min advokat Tvedt til og med inhabil.

Klagen ble sendt inn ved hjelp av dommer Bygge Hjorth som hadde rådd meg til å ikke innlate meg på det legeforeningen ville si. Innhold: Hamer er slem, avsverger ikke, men holder fest ved sin Germanske Nye Medisin. Det er legeforeningens oppgave til å bevise at den Germanske Nye Medisin er feil. Dette er forutsetningen fordi den norske legeforeningen hadde skrevet at mine handlinger har vært uforsvarlige siden jeg ikke har avsverget.

Videre innrømte den norske legeforeningen at den ikke hadde beskjeftiget seg med innholdet av den Germanske Nye Medisin i det hele tatt. Dette var jo heller ikke nødvendig, mente den, fordi skolemedisinen med kjemoterapier og morfin er statlig anerkjente.

Legeforeningens hovedvitne og øverste lege i Norge, professor Sigbjørn Smeland, innrømte også at han hadde ”bladd” gjennom mitt hefte i hele 10 sekunder. Etter disse 10 sekundene visste han at alt er fullstendig absurd og ikke skolemedisinsk. Dermed hadde han også innrømt at han ikke hadde beskjeftiget seg med Hamers skriv til tross for at disse skrivene er både på engelsk og norsk. Professor Smeland hadde 2 år med forberedelse, men brukte altså ikke ett eneste minutt til å gjøre det! Legeforeningens representant, dommer Hauge og professor Smeland siterte 90 % av tiden bakvaskelseskampanjer med dette innholdet: ”Hamer må avsverge fordi kjemoterapier og morfin er statlig anerkjente, og legene forplikter seg til å bruke dem på kreftsyke pasienter.”

Mellom de fortløpende bakvaskelsessitatene (”Hamer er slem…”) ble nødvendigheten av kjemoterapier stadig gjentatt. Hvis noe er statlig anerkjent, så trenger man ingen undersøkelse. Man trenger ikke en gang å sette spørsmål, men det er viktig med lydighet. Derfor er Hamer ikke egnet som lege eller en uforsvarlig lege selv om han ikke har gjort seg skyldig i noe. Hamer mangler faglig innsikt når det gjelder nødvendig kreftbehandling med kjemoterapier og morfin.

Hjelpedommer Charlotte Fladmark Hauge la mye vekt på å hjelpe Hamers motstanderne:

 1. Først invalidiserte hun prosessen ved å eliminere de to fagkyndige meddommerne for å kunne føre hele prosessen helt alene og som lekmann. Da blir det tydelig at hun gjorde dette for å kunne snakke utelukkende om Hamer som slem mann!
   
 2. Deretter forsinket hun hele prosessen om nesten 2 år. Da jeg kom hit til Norge, hadde jeg håpet på å kunne praktisere i 3 år (til 75 år), men på grunn av hele forsinkelsen handlet det seg bare om 13 måneder! Selv om klagen går tilbake til legeforeningen igjen fordi den ikke har undersøkt min medisin i det hele tatt, vil det ta minst et år til før det kommer noe resultat. Dermed ville man ha brukt tiden ”godt” ved å ta fra meg (og pasientene) 3 år der jeg egentlig kunne ha reddet mange liv!
   
 3. Man hadde bevilget meg 5 pasientvitner og ytterligere 5 medisinske og naturvitenskapelige vitner. Til det kom tillatelsen fra legeforeningen om å ta videoopptak av prosessen uten at både retten og legeforeningen hadde forestilt seg noe spesielt. 5 arbeidsdager før selve prosessen forbydde hun plutselig kameraene uten å nevne en grunn! Som følge av det skrev min advokat en klage. Uten suksess fordi den ble tilbakevist!
   
 4. Høydepunktet før selve prosessen ble nådd da hjelpedommer Hauge snudde min klage uten enhver begrunnelse. Hun skrev: ”Den Germanske Nye Medisin er ikke tvistetemaet.“ Med andre ord: Det er bakvaskelseskampanjer om Hamer som teller og som skal diskuteres. Innhold: Hamer er slem, ikke egnet som lege og handler uforsvarlig fordi han ikke avsverger og fordi han mangler faglig innsikt når det gjelder nødvendig kreftbehandling med kjemoterapier og morfin.
  Prosessen var ikke lenger min prosess fordi jeg hadde klaget over noe helt annerledes! Min advokat oppfattet dette som rent bedrageri!
  Jeg (dr. Hamer) oppfatter dette som noe enda verre: Jeg oppfatter dette som overlagt rettsbrudd av staten: den statlige retten, den statlige legeforeningen og (senere) det statlige fjernsynet! Alt dette skjedde til ulempe for alle ikke-jødiske pasienter som blir daglig torturert med kjemoterapier og morfin. Resultatet er at det dør 100 norske (ikke-jødiske) pasienter hver eneste dag. Derimot praktiserer jødiske leger den Germanske Nye medisin verdensomspennende og hemmelig siden 28 år! Det er bare jødiske pasienter som er så heldige til å motta denne medisinen! Ingen av dem blir torturert med kjemoterapier og morfin! Resultatet her er at 98 % av pasientene overlever kreften. Ikke ett eneste lik på grunn av kjemoterapier og morfin.
   
 5. Under prosessen tiltok „statskvartetten“ (dommer Charlotte Hauge, statsadvokater I. Hauge og G. Fredheim like som professor Smeland) enda mer:
  Den første dagen ble 90 % av tiden brukt til å sitere bakvaskelseskampanjer mot meg. Neste dag kom skandalen: Etter utspørring av det 1. vitnet og forklaringen av sakens forløp på en monitor mistet dommeren fullstendig beherskelsen. Jeg hadde forklart at denne demonstrerte saken er en psykiatrisk sak siden den Germanske Nye Medisin også har gyldighet for alle såkalte sykdomssaker og at de neste fire sakene skulle være riktige kreftsaker med en enda bedre forklaring. Hun mistet beherskelsen og bestemte at det skulle være middagspause allerede klokka 11.00. Etter en time kom hun tilbake igjen og vedtok at alle andre pasientene skulle være utelukket som vitner. Alle monitorer ble plutselig forbudt og vitnene utestengt. Min advokat ble rasende og mente at dette er en invalidisering av hele prosessen og at det hadde vært den verste og skandaløseste prosessen i norsk justis noensinne! Han protesterte med ettertrykk, men hadde ingen sjanse fordi det virket slik at saken hadde blitt avgjort på høyeste plan. På siste dagen stod professor Sigbjørn Smelands vitneavhøring på listen. Denne avhøringen var veldig primitiv, enfoldig og uten åndelig nivå! Jeg har aldri opplevd en medisiner på denne elendige måten før! Som sagt, så gjentok han seg flere ganger: Kjemoterapier og morfin er statlig anerkjente når det gjelder behandling av ”den dødelige sykdommen kreft”. Når staten har bestemt det slik, så må alle sammen etterkomme denne ordren.” Selv om han er den øverste lege i Norge, så vet man også på hvilket elendig nivå Norge befinner seg når det gjelder medisinske diskusjoner. Da han også innrømte frekk at han bare hadde bladd flyktig gjennom mine dokumenter og deretter visst at den Germanske Nye Medisin er absurd, tenkte jeg: Det er umulig å bli enda mer arrogant og ignorant! Rett og slett elendig!
  På slutten av prosessen fikk jeg ordet for 3 minutter, men også det ble tatt fra meg igjen etter 2 minutter. Jeg sa at jeg ikke kan se at jeg har gjort noe feil i løpet av de 28 årene fordi jeg ikke har gjort meg skyldig i noe – verken som menneske eller som lege! Da jeg oppdaget den Germanske Nye Medisin i 1981, gikk jeg til prof. Voigt, dekan ved det medisinske fakultetet i Tübingen, og gav ham et habilitasjonsskriv på 300 sider. Deretter bad jeg ham til å undersøke innholdet sammen med meg og mine tidligere kollegaer (professorer) ved hjelp av reproduksjon på en tilfeldig sak. Dette lovet han meg ved å gi meg hånden.. 5 år etter det (1986) hadde han fortsatt ikke kontrollert mitt arbeid og sa til forvaltningsretten i Sigmaringen:

  ”Ja, det er sant. Jeg har lovet dr. Hamer å undersøke den (Germanske) Nye Medisin naturvitenskapelig ved hjelp av reproduksjon på en tilfeldig sak. Men jeg måtte trekke dette løftet tilbake igjen fordi det medisinske fakultetet har forbudt denne undersøkelsen. Det er også sant at man bare trenger 3 dager for å gjennomføre en slik test på en enkel og naturvitenskapelig måte, men vi (det medisinske fakultetet) vil ikke vite om den (Germanske) Nye Medisin er riktig eller ikke.”

Det er fullstendig uklart for meg hvorfor domstoler, legeforeninger og journalister får diskriminere meg uhindret og fritt og til og med kalle meg for en dårlig (og uforsvarlig) lege når de ikke engang har nok kunnskaper om den nødvendige kreftbehandlingen. Hva har jeg gjort feil eller når har jeg handlet uforsvarlig?

Til slutt kommer et sant sitat fra professor Mathe (tidligere sjef ved det nasjonale franske kreftsenteret i Villejuif) som ble helbredet fra en såkalte Bronchial-Ca i 1985 ved hjelp av meg henholdsvis den Germanske Nye Medisin. Før han ble syk hadde han jobbet som onkolog og ”fraktet” millioner av kreftpasienter til døden. Etter at han hadde blitt frisk igjen, fortsatte han på samme måte som før. Senere sa han:
”Hvis jeg hadde blitt syk av kreft, ville jeg definitiv ikke ha gått i et slik kreftsenter. Det er bare de pasientene som holder seg fjern fra disse sentrene som har en sjanse til å overleve!”
Er det mulig å bli enda mer kynisk?

I løpet av prosessen i Sandefjord har man riktignok prøvd å demoralisere meg, men uten å lykes. Men for de norske, ikke-jødiske pasientene betydde disse dagene stor ulykke og død. Åpenbar vil staten sørge for at enda 1 million av såkalte kreftpasienter dør på grunn av kjemoterapier og morfin. En gang i framtiden vil Norge skamme seg for alt, og pasientenes slektninger vil forbanne staten for denne forbrytelsen.

Må man ikke betegne forordningen av staten som ren menneskeforaktende når det døde 1 million norske pasienter på grunn av kjemoterapier og morfin? Spesielt når man ser at de jødiske pasientene ikke dør fordi de blir behandlet utelukkende med den Germanske Nye Medisin.
Hva har jeg gjort feil?

Dr. Ryke Geerd Hamer