Oppdager og mester av GERMANISCHE HEILKUNDE®

Videoen til Dr. Ryke Geerd Hamers fødselsdag 2022

Germanische Heilkunde THING

Da Dr. med. Mag. teol. Ryke Geerd Hamer oppdaget "Kreftens Jernregel" i 1981, trodde han, at han "kun" hadde funnet mekanismen for hvordan kreften oppstår.

Men hvis man har kunnet følge utviklingen av Germanische Heilkunde® fra begynnelsen eller har beskjeftiget seg med den, kan man ikke kun gjenkjenne det store geni i Dr. Hamer, men kan også bekrefte, hvor stor utvikling oppdagelsene innenfor Germanische Heilkunde® har tatt.
Det overrasker derfor ikke, at Dr. Hamer omdøpte sin vidunderlige oppdagelse to ganger. Du kan lese hans utdypning om begrepene "Germanisch" og "Heilkunde" i boken „Brustkrebs – der häufigste Krebs bei Frauen?“ ("Brystkreft – den mest alminnelige kreftsykdom hos kvinner?") på side 21 og 22 eller på den norske hjemmeside.

Jo lengre undertrykkelsen av viten fortsatte og massemordet på menneskeheten steg i det uendelige, jo mere avskyelig ble ordet "medisin" for Dr. Hamer – og han ønsket ikke lengre å bruke det i forbindelse med sin oppdagelse. Omfanget av Germanische Heilkunde®, betydningen av denne største oppdagelsen i menneskehetens historie for alt liv på jorden, – man må si for hele kosmos –, er så stort, at dette forurensede begrep "medisin" ikke lengre kan brukes i forbindelse med Germanische Heilkunde®.

I dag, for 87 år siden, er en usedvanlig stråleklar stjerne gått opp i universet for å vise oss veien i det mest håpløse mørke.

Gjennom Dr. Hamer fikk menneskeheten erkjennelser og innsikter, som grunnleggende vil  forandre alt fra bunnen – men især hvert eneste menneske.

Vår takknemmelighet over for Dr. Hamer vil (og skal) komme til uttrykk i denne forandringen.