En INTRODUKSJON til GERMANISCHE HEILKUNDE®

av Dr. med. Ryke Geerd Hamer

Nomenklatur
Språket i Germanische Heilkunde® den Nye Terminologi

Forklaring av språket eller terminologien i Germanische Heilkunde® (tidligere: NY MEDICIN, Germansk Ny Medicin) er særlig viktig for å unngå misforståelser i forveien. På grunn av de helt nye synspunkter og nomenklaturen, som er basert på disse synspunkter, kan språkproblemer meget lett oppstå mellom den tidligere medisin og Germanische Heilkunde®. For å kunne forstå og anvende lovmessighetene korrekt i alle diagnostiske, terapeutiske og allmennmenneskelige konsekvenser, er systemimmanent tenkning en absolutt nødvendig forutsetning.
På grunn av de dogmatiserende hypoteser kan nomenklaturen i skolemedisinen ikke lengre skjelne mellom fakta og hypotesebaserte prognoser. Derfor kan vi stort sett ikke anvende nomenklaturen. Germanische Heilkunde® er nødt til å skape en NY nomenklatur, en NY terminologi – et helt NYTT språk!

INNHOLD:
Dirk Hamer Syndrom (DHS), Biologisk Konflikt, Konfliktinnhold, Konfliktmasse, SBS, ca-fase, Konfliktolyse (CL), pcl-fase, Epi-krise (EK), Hamer Fokus (HH), Storhjerne-marglager, Skinner, Sympatikotoni og Vagotoni

Dirk Hamer Syndrom; se DHS

Biologisk Konflikt
… en konflikthos mennesker eller pattedyr som slår ned2 med et DHS.
Biologiske Konflikter kan kun forstås som arkaiske konflikter (utviklingshistorisk), som prinsipielt er analoge hos mennesker og dyr. Dyret merker/føler3 stadig de fleste Biologiske Konflikter som reele/virkelige, vi mennesker på en transponert(omsatt) måte. ⇢ For dyret er en “klump”4, som ikke kan slukes i virkeligheten (reelt) et stykke mat, for mennesker kan det også være mange penger eller en lotteri-gevinst.
Alle releer i hjernestammen involverer konfliktene som handler om å få en klump, være i stand til å sluke den, fordøye den, være i stand til å utskille avføringen osv..
Nyrens Samlerør-Ca5 (se grafikk) f.eks. skal forhindre organismen i å tøke ut i tilfelle av en "flyktninge- eller eksistenskonflikt"; urinen er høykonsentrert.

Se også Kode-adferd - Grunnlag for Biologiske Konflikter

 

 

Gult: “NYRE-SAMLERØR” (endoderm)

Orange: nyreparenkym (mesoderm)
Rødt: nyrebækken, urinleder (ektoderm)


1 Dr. Hamer mener med begrepet “konflikt” alltid en Biologisk Konflikt.

2 Dr. Hamer bruker ordet “einschlagen” (slå ned) eller “Einschlag” (nedslag). I et splitsekund oppstår et DHS. Noe dramatisk er skjedd som har “fanget oss på det gale bein” – se definisjonen av DHSKreftens Jern-Regel .

3 på tysk “empfinden” - der finnes dessverre ikke et helt dekkende ord som svarer presist til det tyske ord “empfinden”. Man kan ikke oversette det som “føle” (fühlen) men heller ikke som “merke” (spüren, bemerken). Det er også vanskelig å finne det riktige ord f.eks. på engelsk eller polsk…

4 “Brocken”  = “klump” eller et stykke mat. En "klump" er normalt ikke lengre en «mat-klump», men en "klump i figurativ forstand". Vi reagerer dog stadig biologisk-"arkaisk". Les mer her: 5. Biologiske Naturlov

5 Ca = karsinom.
 

Konfliktinnhold
Biologiske Konflikter er arkaiske konflikter, som gjelder analogt på mennesker og dyr. Vi trodde, at såkalte "psykologiske konflikter", mer presist psykologiske problemer, var de eneste viktige konflikter. Det var en feiltagelse. Endringer og skift (tysk: Umschaltungen) i hjernen skjer kun i tilfelle av Biologiske Konflikter, som er analoge for mennesker og dyr. Ved fastleggelse av konfliktenes innhold tas det hensyn til, at disse konflikter kvasi er "interanimale", i det minste for "oss pattedyr".

Våre med-kreaturer, dyrene, får/lider (tysk: erleiden) alle disse konflikter på lignende måte, i en meget reel forstand, mens mennesker ofte får/lider (overs.note: å få en konflikt, se DHS) disse konflikter i en figurativ forstand (f.eks. ofte verbalt). Se Biologisk Konflikt.

Grunnleggende har det alltid vært et felles biologisk språk hos mennesker og dyr (især pattedyr). Det viser det faktum, at vi føler oss meget forbundet med hunder, hester eller kyr, at vi kan kommunisere med dem og oppfatte dem som "kvasi-mennesker". Så (eller derfor) lider vi også den samme tap-konflikt, når vår menneskelige partner eller hundepartner dør. Er f.eks. en ung hund syk, så opplever menneske-kvinnen også en "mor-barn-bekymrings-konflikt" (tysk: Mutter-Kind-Sorge-Konflikt) med brystkreft i det venstre bryst, når det dreier seg om en høyrehendt kvinne. Omvendt får (føler, merker1) dyret også Biologiske Konflikter for oss mennesker, som partnere osv..

Viten om innholdet i konfliktene, håper jeg, vil endelig åpne en ny æra i forholdet mellom mennesker og dyr; vekk fra den forferdelige forståelsen av dyret som en ting, som kulminerte med utryddelsen av ​​mange sjeldne dyrearter og helt unødvendige dyreforsøk, som er en skjensel for hele menneskeheten.


1 på tysk “empfinden” - det finnes dessverre ingen ord som svarer til det tyske ord “empfinden”. Man kan ikke oversette det som “føle” (fühlen) men heller ikke som “merke” (spüren, bemerken). Det er også vanskelig å finne det riktige ord f.eks. på engelsk eller polsk…
 

Konfliktmasse
Konfliktens masse beregnes som produktet av konfliktintensitet og konfliktvarighet. Konfliktens masse er avgjørende for, om et individ overlever sin helbredelsesfase (pcl-fase) (f.eks. hjerteanfall) eller ei. Et fenomen sikrer, at nesten ingen konfliktmasse oppbygges: den schizofrene konstellasjon.

Naturens Formålsbestemte Biologiske Spesialprogrammer, se SBS

ca-fase
Konflikt-aktiv fase: Permanent Sympatikotoni, kald hud og ekstremiteter (lemmer), søvnløshet, tap av appetitt, tanker dreier seg kun om konfliktens innhold. HH (Hamerscher Herd = Hamer Focus) i hjernen har en skarpkantet skyteskive-formasjon, i organet er det kreftvekst (gammel-hjerne-styrte organer) eller nekroser eller ulcera (storhjerne-styrte organer).
se også  2. Biologisk Naturlov

 

Skyteskive

 

Skyteskive-formasjon av HH

Konfliktolyse (CL)
Konfliktolyse, konfliktløsningen1 ved Biologisk Konflikt. Vendepunkt fra permanent sympatikotoni til permanent vagotoni, resp. fra permanent dag-rytme til permanent natt-rytme eller fra stress-tonus til hvile-tonus.

Se også konfliktløsning i kapitlet Germanische og dyr.


1 overs. note: Det er meget viktig å forstå, at en Biologisk Konflikt ikke kan løses med intellektet (med tanker, kun ved å forstå), ved å meditere, åndelig helbredelse, osv. CL er IKKE en prosess. CL er kun et splittsekund hvor stenen faller fra ditt hjerte, du er lettet - tidskvaliteten er likesom ved et DHS.
 

pcl-fase
Postkonfliktolytiske fase: helbredelsesfasen, som begynner med konfliktolysen (CL) og ender med renormaliseringen eller normotonien. På lavpunktet av den vagotoniske pcl-fase, også permanent-natt-fase, finner vi den epileptiske/epileptoide krise.

Cerebral: ødematisk oppløsning av den skarpkantede skyteskive-formasjon på HH (ødematiserende sirkler/ringer i hjernen, intra- og perifokalt ødem av HH)

Psykisk: Konflikten er ikke lengre et problem.

Organisk: Storhjerne-styrte (unntagen SBS med funksjonsnedsettelse) og Storhjerne-marglager-styrte organer: „helings-vekst“1.
Gammel-hjerne-styrte organer: nedbrytning av tumor gjennom mikrober.

Alle mikrober, som vi kjenner, ”arbeider” (overs. note: mikrobene er våre kirurger) kun i pcl-fasen, ikke før og heller ikke etter. Det betyr: hvis vi mangler de relevante mikrober, f.eks TB-"syre-resistente bacilli", i pcl-fasen, så blir tumoren ikke nedbrutt, den forblir "uostet”2 (=unverkäst). Tuberkelmykobakterier etter pcl-fasen er ikke lengre nyttige til det eksisterende karsinom. De kan kun hjelpe oss ved et senere karsinom. De gamle karsinomer, som har eksistert i lang tid, blir ikke lengre "rørt".3
se også  2. Biologisk Naturlov


1 overs. note: „Heilungswachstum“ = cellevekst i pcl-fasen, celle-pluss

2 overs. note: å oste = verkäsen. f.eks.: melk oster. Nedbrytning av tumor gjennom oste-prosessen.

3 overs. note: dvs. hvis man ikke har mikrober allerede (på forhånd), skjer det ingen nedbrytning av kompakte tumorer. Hvis man får mikrobene etter pcl-fasen, så blir kompakte tumorer som har eksistert i lang tid ikke bearbeidet (”rørt”) av mikrobene, men nye/senere kompakte tumorer vil “ha nytte av" disse mikrober. Også hvis man først får mikrober etter CL i pcl-fasen, så blir kompakte tumorer som oppstår i ca-fasen, ikke “ostet”, da mikrobene som er styrt av den Gamle-hjerne, kun formerer seg i ca-fasen.
 

Epi-Krise (EK)
Epileptisk krise: = epileptisk tonisk-klonisk anfall, vagotoniens lavpunkt i helbredelsesfasen etter en Motorisk Konflikt1. Den epileptiske krise er det vendepunkt, hvor vår organisme beveger seg henimot renormalisering, som først nås ved avslutningen av helbredelsesfasen (pcl-fasen). Den epileptiske krise er et kvasi-fysiologisk og obligatorisk konflikt-residiv, som er opprettet av naturen midt i helbredelsesfasen, kvasi imaginær. I denne epileptiske krise opplever pasienten hele sin Biologiske Konflikt i den konfliktaktive fase (ca-fase) igjen i kort tid (likesom time-lapse). Som et resultat er organismen i stand til å presse ødemer og å styre mot renormaliseringen (med diurese-fasen).

Epileptoid krise: Bortsett fra Motoriske Biologiske Konflikter, som har en epileptisk krise i helbredelsesfasen (pcl-fase), har primært alle “sykdommer” en epileptoid krise. Epileptoid betyr: epilepsi-lignende. Hos epileptoide kriser forekommer tonisk-kloniske anfall ikke likesom hos motoriske konflikter, men enhver type Biologisk Konflikt og ”sykdom” har sin egen spesifikke type epileptoid krise. For eksempel: absencen er den epileptoide krise i helbredelsesfasen etter en Sensorisk Adskillelse-Konflikt. En typisk epileptoid krise er hjerteinfarktet = EK av revir-konflikt med ulcera i koronar-intima (utviklet fra gjelle-buen, ektodermal!), hvorved vi adskiller den periinsulære høyre-cerebral-styrte venstre-hjerteinfarkt fra den periinsulære venstre-cerebral-styrte høyre-hjerteinfarkt, som er betinget av (går hånd i hånd med) ulcera i koronarvenene i ca-fasen.

Høyre-hjerteinfarkt er ensbetydende med lungeemboli og epileptoid-krisen av ​​livmorhalskreft i pcl-fasen. Forholdet mellom disse to organer forklares av det faktum, at mennesket fra et evolusjonært synspunkt engang var et ringformet vesen. I denne meget tidlige fase av utviklingen lå begge organer meget tett på hverandre.

En annen epileptoid krise er f.eks. den såkalte "lysis" hos pneumonien (pneumoni er pcl-fasen av bronkial-karsinom).

Også tumorer styrt av hjernestammen har sådanne epileptoide kriser i pcl-fasen, med eller uten mykoser eller TB, dvs. med eller uten oste-processen2 og fjerning av tumoren.

Likesom vi så hjerteanfallet eller lungeemboli som en egen sykdom, kjenner vi nå to typer astma i Germanische Heilkunde® (tidligere: Ny Medicin, Germansk Ny Medicin, eng. Germanic New Medicine), som har en schizofren konstellasjon til felles.

Alle ”sykdommer” har en såkalt "tissefase" eller diuresefase umiddelbart etter EK. Fra EK utskiller organismen det overskytende lagrede vann igjen. I denne fase kan pasienter ofte utskille mellom tre og fem liter væske. Når de vet det, er de rolige. Hvis de ikke kjenner sammenhengene på forhånd, er de forferdet over, at de har mistet et par kilo. Når tissefasen er overstått, vender organismen tilbake til renormalisering. Normalt skjer det ikke meget mer.


1 Dr. Hamer mener med begrepet “konflikt” alltid en Biologisk Konflikt.
2 overs. note: at oste = verkäsen. f.eks.: melk oster. Nedbrytning av tumor gjennom oste-prosessen.
 

HAMERscher HERD (HH); se Hamer Fokus

Storhjerne-marglager
I konvensjonell medisin (skolemedisin) betegnes den som ”hvit substans”. Dr. Hamer skapte begrepet ”Grosshirnmarklager” (storhjerne-marglager), som er den hvite substans under storhjernebarken. Se også: Grafik

Skinner se Skinner
Hvis en person lider en Biologisk Konflikt gjennom et DHS, så er i DHS-øyeblikket ikke kun selve konflikten inngravert, men også visse ledsagende omstendigheter. Hvis en av ​​disse ledsagende elementer forekommer igjen senere, kan hele konflikten gjenta seg som et såkalt residiv. Bildet er, at man alltid kan kjøres inn på hovedskinnen fra en slik sideskinne. Derfor kalles det en skinne.

Sympatikotoni og Vagotoni
Det vegetative nervesystem, Sentralcomputeren som styrer kroppens biologiske rytme.
Når vår organisme er sunn, svinger den i såkalte rytmer og på samme tid i større sykler. Vi kaller denne rytme dag/natt-rytme eller våken/søvn-rytme eller anspenthets/restitusjons-rytme eller sympatikotonisk/parasympatikotonisk (= vagoton) rytme. Denne dag/natt-rytme svinger som pendelen i et ur i mennesker og dyr, derfor har noen dyrearter ("nattjegere") anspenthetsfasen (overs.note: aktivitet) om natten og hvilefasen om dagen. Denne rytme, som vi også kaller vegetativ rytme, er en sentral del av vår organisme, faktisk av hele vårt liv. Alle organfunksjoner koordineres av denne vegetative rytme. Nervesystemet, som er ansvarlig for denne koordinering, kalles det vegetative eller det autonome nervesystem. Man sammenligner det ofte med to tøyler på en hest. Vår organisme går mellom tøylene som en hest. Den ene tøyle, sympatikus, trekker mot anspenning, den andre, parasympatikus, mot avslapning (restitusjon), hvile.

I nesten alle kulturer står natten for mørke, kulde, død, dag for livet, lys og varme. I naturen er der dog avslapning, ro, vagotoni om natten, stress og konflikter i løpet av dagen, hvis man som sagt ser bort fra såkalte "nattjegere", som har en omvendt rytme enn deres bytte. Og naturen tar hensyn til dette, da byttedyr i pcl-fasen i deres SBS kun kan falle i søvn omkring kl. 3 eller 4 om morgenen, når det blir lyst, for ikke å bli angrepet og drept av nattjegeren i mørke og i dyp søvn. Vi vil skape et nytt uttrykk for denne OPP og NED i biologien:

Den Biologiske Bølge-rytme
(der Biologische Wellen-Rhythmus)

Både normotonien og tofase-mønstret i Naturens Formålsbestemte Biologiske Spesialprogrammer (SBS) er varianter av denne Biologiske Bølge-rytme. Etter min mening er den Biologiske Bølge-rytme livets ur-motor.

Sympatikotoni
Første fase av "sykdommen" eller Biologisk Spesialprogram. I forstand av permanent-sympatikotoni, er det det samme som ca-fasen. Som innervering: permanent forskyvning av den vegetative balanse mod N. sympatikus (grensestrengen av sympatikus = Truncus sympatikus).

Symptomer: mydriasis, takykardi, hyperhidrose, gastrisk hypoaciditet, paralytisk lammelse av tarmen osv. Tidligere ble dette generelt betraktet som en vegetativ lidelse (vegetativ labilitet). Fakta var korrekte, men det var en manglende forståelse av årsakene.

Vagotoni
Vegetativ innervasjon av parasympatikus, også parasympatikotoni. I forstand av ​​permanent-vagotoni er det det samme som pcl-fasen. Vagusnerven er kjent som en separat kranial nerve, som har flere deler, Nucleus dorsalis, Nervus ambiguus og Nervus tractus solitarii. Vagotoni (etter Eppinger, Haas 1910): Permanent forskyvning av den vegetative balanse i form av økt eksatabilitet eller overvekt av det parasympatiske nervesystem. Tidligere ble dette primært forstått som konstitusjonell vegetativ labilitet.

Symptomer: hypotensjon, bradykardi, miosis, gastrisk hyperaciditet, tarmkolikk, økt spyttutskillelse. Det, som vi i dag kaller pcl-fase i Germanische Heilkunde®, ble naturligvis observert tidligere, men kunne ikke forståes riktig. Derfor ble pcl-fasen feil fortolket som "vegetativ labilitet" eller "dystoni". Fakta var korrekte, men fortolkningen av fakta var feil.

Copyright by Dr. med. Ryke Geerd Hamer
Norsk oversettergruppe