Urforbindelse med den besjelede natur

Floyd "Red Crow" Westerman (Video Hopi-Profeti)
Artikkel – Ewa Leimer, 8. Oktober 2021

Det er ikke vår hensikt å belyse de historiske detaljer om forfølgelsen av urbefolkningen i Europa. For oss er det viktig å fokusere på den røde tråd, som har vært gjennomgående i den historien som er blitt formidlet i årtusener.

"Utryddelsen" av de såkalte hedninger i Europa (f.eks. germanere, slavere [slaviske], keltere) varte i århundrer. "Målet" ble nådd allerede i middelalderen (cirka i perioden mellom det 6. og 15. århundre).
Fra middelalderen og frem var den katolske kirke den dominerende makt i Vest-Europa.

Utrykket "hedningeforfølgelse i Europa" betyr, at religionen ble påtvunget ved hjelp av trusler og vold (i Europa hovedsakelig den kristne religion). Metodene rakte fra å ødelegge kulturelle tradisjoner, til trusler som f.eks. utelukkelse fra offentlige embeter og utryddelse av folk fysisk.

Ødeleggelsen av den amerikanske urbefolkning skjedde på mye kortere tid. Denne prosess varte "kun" omkring 250 år og foregår stadig i det skjulte.

Der er paralleller mellom de europeiske hedningers og de såkalte indianeres skjebne. Hvorfor skulle disse mennesker og deres helt egen kultur ødelegges?

Målet ER utryddelsen av urviten  

Germanische Heilkunde gjenopptar det gamle tema: de såkalte hedningers liv i harmonisk sameksistens med naturen, med ærbødighet over for Skaperen og med urtillit til hans -Skaperens- verk. 
Germanische Heilkunde befrir ikke kun fra frykten for såk. sykdom, men gjør oss mennesker oppmerksomme på, at et liv i harmoni med naturen er forutsetningen for det liv, som vi er skapt til.

Germanische Heilkunde viser oss, at vi har oversett en viktig dimensjon i vårt liv: nemlig den åndelige dimensjon….

Spirit, sjelen eller ånden har intet å gjøre med esoterikk (esoterisme), andre former for psykologi eller New Age. Det er noe helt naturlig og biologisk. Det hører til livet og kan etterprøves av alle som omhyggelig studerer og lærer den Germanske.

Dr. Hamer har funnet ut, at et SBS, som vi pleide å kalle sykdom, forløper synkront på tre plan – psyken, hjernen og organet. Hva psyken er, vet vi dog ikke. Noen kaller den sjel, ånd, sinn eller har andre navn for denne åpenbart usynlige del av levende vesener. "Everything has a spirit" – "Alt har en ånd“

Kan det virkelig bare være en tilfeldighet, at livet på jorden har utviklet seg eller er planlagt, er oppbygget etter et genialt system?
"It’s evolution" – "Det er utvikling"
Det var Dr. Hamers skjebne å finne frem til en viktig (avgjørende) systematikk. Han skriver selv ofte "gjenoppdage".

Dr. Hamers oppdagelser gjør én stille og oppriktig ydmyk – man føler ærbødighet overfor naturens store visdom. Folk har gitt denne visdom mange navn… "Konkachila – Bestefar".

Hvis vi "lukker" den åndelige dimensjon inn i vårt liv, ikke mentalt, ikke intellektuelt, men full av indre tillit og aksepterer dette åndelige aspekt som en selvfølge, så begynner vi å oppleve "mirakler".
Så utvikler vi også en styrke som muliggjør fullstendig personlig suverenitet. Sånne mennesker kan ikke lengre manipuleres ... og nettopp DETTE, er den største fare for de destruktive "kriminelle krefter" som har holdt menneskeheten som gissel i årtusener. 

***

Gjennom oppdagelsen av Germanische Heilkunde, denne hellige viten – La medicina sagrada® – forstår vi, at mennesket er meget mer enn det vi trodde eller fikk vite.

Vi innser, at livets åndelige aspekt ikke kan adskilles fra det biologiske aspekt, og at vi må leve i harmoni med naturen, ellers ødelegger vi oss selv!
Ved å oppdage det Telepatiske Vindue1 har Dr. Hamer levert forklaringen på eksistensen av den "åndelige" kommunikasjonsmekanismen mellom levende vesener.

Den virkelige kraft ligger i det LEVENDE, i LIVET, som alltid er i forbindelse med det GUDDOMMELIGE. Germanische Heilkunde fører oss til denne erkjennelsen. 

Spørsmålet reiser seg nødvendigvis, om religionene ble skapt (installert) for å holde oss mennesker vekk fra denne urkilden.

Da jeg spurte Dr. Hamer, hva han synes om de mange teorier om livet etter døden, svarte han: 

„...det er jeg ikke bekymret over. Når jeg ser denne vidunderlige orden her (på jorden – han mente de Naturlover, som han oppdaget), vet jeg, at den vil fortsette like så vidunderlig etter døden..."

DER ER INGEN SLUTT.
LIKESOM LIVET,
LIVET TAR ALDRI SLUTT.
Floyd 'Red Crow' Westerman
 


Floyd "Red Crow" Westerman, Kanghi Duta (1936-2007) ble født den 17. august 1936 på Lake Traverse Indian Reservation, hjemsted for Sisseton Wahpeton Oyate, en statsanerkjent stamme. Det er en av stammene i den østlige Dakota-undergruppen av Great Sioux Nation, som lever i den amerikanske stat South Dakota. Kanghi Duta betyr "Red Crow" på Dakota, et av de tre Sioux-relaterte språk.

Westerman vokste opp i Lake Traverse-reservatet. Han ble foreldreløs som barn og gikk som syvårig på Wapehton Boarding School. Mens de andre elevene reiste hjem til deres familier om sommeren, måtte han bli for å gjøre rent og hjelpe til året rundt. Han tilbragte de ensomme timer med å spille gitar.

Red Crow var en meget allsidig person. Han var musiker, kunstner, skuespiller og aktivist.

Som medlem av American Indian Movement og talsmann for International Indian Treaty Council reiste Westerman verden rundt, for å arbeide for å forbedre de innfødte folks vilkår. Westermans andre album "The Land is Your Mother", som utkom i 1982, avspeiler hans stadig voksende forbindelse til sin egen Sisseton-Wahpeton Dakota-arv og hans bekymring for urbefolkninger i hele verden og for selve jorden.

Red Crow Westerman gikk bort til den åndelige verden den 13. desember 2007 i en alder av 71 år.

Norsk oversettergruppe

TELEGRAM - KANAL Germanische Heilkunde (dansk)


1 Telepatisk Vindue: En av Dr. Hamers oppdagelser er det såkalte Telepatiske Vindue.... Dr. Hamer betegnet et bestemt sted i hjernen som Telepatisk Vindue (HH).... Ewa Leimer har kjent en pasient, som reagerte med dette vindue (HH).
Det dreier seg om intens tenkning på noe, men også om kommunikasjon. Ewa Leimer presenterer dette pasienttilfelle i seminar 4.