Hva det handler om
Max Igan 2021

Germanische Heilkunde THING, desember 2021

Germanische Heilkunde kan virkelig frigjøre og endre et menneske. Etter en tid, begynner man å se annerledes på verden: Mye klarere!

Dine tanker er ikke lengre fanget i den mangeårige hypnose fra det lammende system du lever i. Du oppdager, at du ikke er annet enn et levende vesen som lever sammen med andre levende vesener i naturen. Dine verdier endrer seg, eller dine verdier finner endelig en plass – du blir kanskje tilfreds på en eller annen måte. Du lærer å forstå andre og lærer deg selv virkelig å kjenne.

Hr. Igan kjenner sannsynligvis ikke Germanische Heilkunde eller nevner den ikke offentlig. Men han forstår, at det dreier seg om suverenitet for hvert enkelt menneske. Og denne suverenitet, som igjen frigjør oss fra vår nåværende avhengighet av den såkalte "økonomi" og det monetære system som følger med den, berører alle livsområder, f.eks. vår evne til å bygge leiligheter og hus, vår evne til å dyrke mat, vår evne til å fremstille tøy, vår evne til å oppdra barn og vår evne til å reparere de ting vi har bruk for i dagligdagen.... men, i bunn og grunn kommer denne suverenitet fra forståelsen av våre egne biologiske programmer, alle levende veseners biologiske programmer på denne jord.
Det viktige her er å erkjenne, at man skal treffe beslutninger i livet (også om sitt "helbred") suverent – ut fra sin egen overbevisning, med utgangspunkt i sin egen indre væren og sin egen viten. Å gjøre seg selv moralsk avhengig av andre (også leger, terapeuter) ville være ensbetydende med å oppgi sitt eget liv. Hvis man er avhengig av noe eller noen, selv ideologier og idéer, vil man sannsynligvis alltid være redd på en eller annen måte, og hvis man er redd, så kan man bli manipulert og kontrollert. Og så er du lammet – av fryktens gift.

Dette er blant annet og kanskje den viktigste årsak, som til slutt førte til global fascisme. Din dype forståelse av Germanische Heilkunde vil frigjøre deg, eller bedre sagt, gjøre deg suveren innenfor dette vitensområde. Germanische Heilkunde er ikke et verksted for såkalte sykdommer, det vil du selv forstå etter noe tid. Men i det tvangssystem som vi lever i, blir medisin sannsynligvis oppfattet på denne måten. Derfor er det absolutt viktig å forstå, at Germanische Heilkunde ikke "fungerer" på den måten – den har absolutt intet til felles med det u-system, som vi stadig lever u-frivillig i.

Det er en meget god vei å følge ved å lære Germanische Heilkunde. En vei som vil være din helt egen vei.
 

Vi refererer utelukkende til Max Igans uttalelser i denne videoen.

Norsk oversettergruppe