TRNAVSKÁ UNIVERZITA

Hornopotocná 23, 91843 Trnava

BEKREFTELSE

Den 8.9. og 9.9.1998 ble syv pasienttilfelle med mer enn 20 sykdommer undersøkt på det Onkologiske Institutt St. Elisabeth i Bratislava og den Onkologiske Avdeling ved sykehuset i Trnava. Til stede var Prorektoren for Universitetet i Trnava, Dekanen for Fakultetet for pleievesen og sosialvesen ved Universitetet i Trnava og i alt 10 dosenter og professorer. (De medisinske protokoller over disse tilfelle, foretatt av Dr. Hamer, er vedlagt som bilag.) Det skulle avgjøres om verifikasjonen av hans system kunne bekreftes i henhold til vitenskapelige regler i reproduserbarhets-testen.

Det var tilfellet.

Det er cirka 100 fakta man kan undersøke ved enhver sykdom etter reglene i ”NY MEDISIN”. Ikke alle fakta kunne undersøkes fordi undersøkelsesresultatene ikke var komplette, men faktaene – som kunne undersøkes – viste, at alle Naturlover i "NY MEDISIN” kan bekreftes.

Undertegnede antar derfor med stor sannsynlighet, at presentasjonen på to verifikasjonskonferanser beviser hans system. Vi verdsetter Dr. Hamers menneskelige, etiske og tålmodige engasjement og hans nye holistiske tilgang til pasienten. Etter å ha tatt alle disse faktorer i betraktning, har vi inntrykk av at spørsmålet om å anvende ”NY MEDICIN", hurtig bør følges opp.

Trnava, 11.9.1998

Prof. MUDr. J. Pogady, DrSc, Prof. F. Psykiatri, Formand for kommissionen ... underskrift

Prof. MUDr. V. Krcmery, DrSc, Fakultetets Dekan ... underskrift

Doc. RNDr. J. Miklosko, DrSc, Prorektor f. forskning ... underskrift


 

Ifølge vitenskapelige regler kan en offisiell verifikasjon av et universitet kun tilsidesettes av det faktum, at den andre (falsifiserende) side, nemlig den såkalte skolemedisin, beviser det motsatte. Men det kan den ikke. For med 5000 hypoteser kan den ikke bevise, motbevise eller verifisere noe som helst.

Dr. Hamer

 

Dr. Miklosko om Verifikasjonen av Germanische Heilkunde:  

1. Internasjonale Kongress for Ny Medisin

i mai '99 i Biel (Sveits)

Undertekst til videoen:

Langsomt, ok?
Kan jeg komme med noen kommentarer? Jeg vil i hvert fall fortsette med å kjempe og alltid stå ved Dr. Hamers side.
Nå er vi (note: byen Trnava) også berømte på grunn av denne saken. Ikke alle er stolte av dette, men det er jeg.
Dr. Hamer sier, at han ikke behøver å være professor eller dosent. Det er jeg sikkert på. Han er pasientenes venn.
Jeg er personlig overbevist om metoden, at den i prinsippet virkelig er korrekt og fungerer.
Vi er nødt til å overbevise mange folk, især noen leger, professorer og sannsynligvis også noen politikere.
Om denne bekreftelsen fra Trnava kan jeg virkelig si, at den er korrekt, at alle disse tre personer frivillig har underskrevet dokumentet. Og en av dem, dekanen, sa meget tydelig: "Denne idéen er korrekt, men kom for tidlig!" 
Vi har underskrevet, at vi – tre forskere og representanter for universitetet – mener, at det er stor sannsynlighet for at denne metoden er korrekt, og er interessert i å forfølge den videre og bruke den i praksis.

Oversettelse: Norsk oversettergruppe

ARKIV - VERIFIKASJONER
Reproduserbarhet 08.04.1989 - Chambery 11.09.1998 - Trnava
Webstedet er under oppførelse