Erklæring om Bekreftelsen av Universitetet Trnava

Verifikasjon av Ny Medisin den 11.09.99

 

Siden 11. september 1998 er verifikasjonen av den NYE MEDISIN offisielt bekreftet av Universitetet i Trnava (Tyrnau). Verifikasjonen ble gjennomført den 8. og 9. september.

Dette dokument ble underskrevet av prorektoren (matematiker), dekanen (onkolog) og formannen for den vitenskapelige kommisjon, professor i psykiatri.

Det kan derfor ikke være noen tvil om undertegnedes kompetanse.

Universitetene i Vest-Europa, især universitetet i Tübingen, har absolutt nektet å gjennomføre en slik vitenskapelig gjennomgang i 17 år.

Selv om mange leger allerede har verifisert Naturlovene i NY MEDISIN på hele 26 konferanser og hvor alle tilfellene uten unntak ble bekreftet som korrekte, ble disse dokumentene (notariserte dokumenter) ikke anerkjent. Alltid og overalt har man "argumentert" med at så lenge denne gjennomgangen ikke ble utført offisielt av et universitet, gjelder den ikke. Og så lenge dette ikke var utført, gjelder konvensjonell medisin som "anerkjent".

Den NYE MEDISIN består av 5 Biologiske Naturlover – uten ytterligere hypoteser – og gjelder likt for mennesker, dyr og planter. Den NYE MEDISIN er så klar og logisk koherent, at den lett og samvittighetsfullt kunne vært verifisert – som man kan se – ved det nest beste tilfelle, og selvfølgelig skulle ha vært verifisert hvis man bare ville det.

Ødeleggelse av mitt rykte, mediekampanje og medieopprør, forbud mot ansettelse i offentlig tjeneste, forskjellige attentatforsøk og trussel om tvangspsykiatri (på grunn av «feil virkelighetsoppfatning»), arrestering (på grunn av tre ganger gratis informasjon om den NYE MEDISIN) og mer enn 1 år i fengsel, erstatter ikke vitenskapelige argumenter for å motbevise en vitenskapelig motstander. Var ikke denne undertrykkelse av viten – som man nå kan se – kun et uttrykk for ren vold, for å bevare den gamle medisins makt og interesser?

NYE MEDISIN er fremtidens medisin.

Å hindre den NYE MEDISIN gjør forbrytelsen mot menneskeheten større for hver dag!

I offisielle statistikker, som den fra det Tyske Kreftforskningssenter i Heidelberg, kan det igjen og igjen sees, at 5 år etter konvensjonell behandling med cellegift, er kun få pasienter i live.

Anklagemyndigheten i Wiener Neustadt (Østerrike) måtte innrømme, at av 6.500 pasientadresser som ble beslaglagt under husundersøkelsen i "Senter for NY MEDISIN" i Burgau (de fleste av dem pasienter med fremskreden kreft), var mer enn 6.000 pasienter fremdeles i live etter 4 til 5 år (over 90%).

Nå er kravet (vitenskapelig gjennomgang av et universitet) oppfylt. Nå har pasientene rett til at den mest grusomme og verste forbrytelse i menneskets historie blir stoppet og at alle offisielt får den samme sjanse til å bli frisk i henhold til de 5 Biologiske Naturlover i den NYE MEDISINEN.

Jeg oppfordrer alle ærlige mennesker til å gjøre dette og ber om deres hjelp!

Dr. med. Ryke Geerd Hamer
(Unterschrift)

Oversettelse: Norsk oversettergruppe