En INTRODUKSJON til GERMANISCHE HEILKUNDE®

av Dr. med. Ryke Geerd Hamer

Den første Biologiske Naturlov
KREFTENS JERN-REGEL = ERK

(Die Eiserne Regel des Krebs = ERK)

den har 3 kriterier

1. KRITERIUM

Hvert SBS (Sinnvolles Biologisches Sonderprogramm = Formålsbestemt Biologisk Spesialprogram) starter med et DHS (Dirk Hamer Syndrom), dvs. med et meget alvorlig, meget akutt-dramatisk og isolativt1 konflikt-opplevelses-sjokk samtidig på 3 nivå: i psyken, i hjernen og i organet. 

“fanget på det «gale ben»"

DHSet er et alvorlig, meget akutt-dramatisk og isolativt (isolerende) konflikt-sjokk som "fanger individet på det gale ben" (fullstendig «overrumpler» individet), men samtidig er det også en sjanse for naturen til å kompensere for ”skaden". Fordi i dette øyeblikk starter et spesialprogram, – samtidig i psyken, i hjernen og i organet, dvs. synkront, og det er også konstaterbart, synlig og målbart der!

Uforutsigeligheten i et slikt sjokk (overs. note: nedslag, sjokk, på tysk "Einschlag") er viktigere enn den "psykologiske vurdering" av konflikten. Opplevelsen er alltid en konflikt, ikke et skjebneslag eller en begivenhet, som personen allikevel ikke kunne ha endret.

Presist fra DHSet er pasienten permanent stresset, dvs. pasienten har kalde hender og føtter, tenker dag og natt på sin konflikt og prøver å løse den. Han kan ikke lengre sove om natten, eller kun hver halvtime i den første halvdelen av natten, han har ingen appetitt og går ned i vekt.

2. KRITERIUM

Den Biologiske Konflikt bestemmer i DHS-øyeblikket både lokalisering av SBSet (Sinnvolles Biologisches Sonderprogramm = Formålsbestemt Biologisk Specialprogram) i hjernen som såkalt HH (Hamerscher Herd = Hamer-Fokus), og lokalisering i organet som kreft eller kreftekvivalent. (Alt, som ikke er kreft, er kreftekvivalent – dvs. alle såkalte sykdommer)

Det er ikke en konflikt som sådan, men hver konflikt har et spesifikt innhold, og det defineres i DHSets sekund (overs. note: DHS-øyeblikk). Konfliktens innhold er assosiativt, dvs. en uvilkårlig/ufrivillig tildeling av tanker og for det meste forbi våre tankers filter.
Du tror, at du tenker, men i virkeligheten har konflikten allerede – i løpet av sekundet – rammet deg, før du begynner å tenke.
Dette uventede sjokket etterlater spor i hjernen, spor som kan fotograferes ved hjelp av computertomografi (hjerneskanning, CT).
Et slikt relè kalles et Hamer Fokus (Hamerscher Herd = HH).
Disse Hamerske Fokus (HH) ligner konsentriske2 sirkler som på en skyteskive eller et bilde av en vannoverflate, som en stein er blitt kastet ned i.

Det betyr, at det for hvert konfliktinnhold finnes en meget spesifikk kreftform og et meget spesifikt sted i hjernen. Men det fasinerende ved Germanische Heilkunde® (tidligere: Ny Medicin, Germansk Ny Medicin) er, at vi ved hjelp av en CT-skanning av hjernen ikke bare kan fastslå, hvilken type Biologisk Konflikt det er snakk om, eller hvilket innhold konflikten har, eller hvilket organ som er berørt, og om det er snakk om cellevekst eller celledød, men at vi også kan konstatere, om konfliktene er i den konfliktaktiv fase (ca-fase) eller allerede i helbredelsesfasen (pcl-fase).

3. KRITERIUM

Forløpet av SBSet på alle tre nivåer (psyke-hjerne-organ), fra DHSet til konfliktløsningen (Conflictolysis = CL) og epileptisk/epileptoid krise på toppen av pcl-(helbredelses)fasen og tilbake til normal tilstand (normotonia), er SYNKRONT !

På grunn av det permanente stress (sympatikotoni), som i prinsippet er noe planlagt, blir kranienervenes kommunikasjonskanaler mer og mer skadet, dvs. at et større og større område påvirkes, eller at endringene i det opprinnelig berørte område forsterkes. Samtidig utvikler det seg også kreft på organet, organet blir større, mindre eller i hvert fall endres.

Det betyr:
Når konflikten blir mer intens, er organet også sterkere påvirket; blir konflikten mindre intens, blir også de andre nivåer mindre påvirket. Når konflikten løser seg, er det også konfliktløsning på alle 3 nivåer. Er det et residiv, dvs. konflikten kommer tilbake, er det et residiv på alle 3 nivåer.

Men det kan skje enda mer i dette sekundet i et DHS, for i det samme sekund blir «skinnene» lagt. Skinner er ytterligere aspekter av konflikten eller ytterligere fornemmelser i DHSets øyeblikk. Fordi, i det øyeblikk ved DHSet, ”legger” mennesker og dyr også ”merke til” ledsagende omstendigheter, så som lyd, lukt, sansninger av alle slag og smaker, – uten å være klar over det. Det hele skjer i et øyeblikk, som et ”blits-fotografi”, og de husker disse omstendigheter ubevisst faktisk resten av livet. Hvis pasienten senere kommer på en slik «skinne», kan det oppstå et residiv3 av hele konflikten.

Hvis det lykkes pasienten å løse sin Biologiske Konflikt, så begynner den andre fasen av Spesialprogrammet for ham, helbredelsesfasen. Presist i starten av helbredelsesfasen begynner organismen med å reparere "skaden" – enten ved cellevekst eller nedbrytning av celler i kroppsorganet, og selvfølgelig også i det berørte hjerne-relè. Jo lengre konflikten varer, jo lengre tid vil det ta å helbrede.

Når konflikten er løst, skifter organismen fra stressfasen til hvilefasen, benevnt vagotoni.

På organ-nivå ser vi det, som man engang trodde var det viktigste: kreften stopper! Og på hjerne-nivå ser vi samtidig at Hamer Fokuset (HH) får ødem.


Computertomografi (CT) av hjernen
Også klart gjenkjennelig for en ukyndig: en skyteskive-formasjon (i starten av løsningsfasen) med ødematøse sirkler.

Copyright by Dr. med. Ryke Geerd Hamer
Norsk oversettergruppe


isolativ: man er alene med sjokkopplevelsen, sjokket forårsaker at personen er helt "stiv" , "avskåret", "isolert" fra miljøet. Man kan overhodet ikke snakke om det eller har ingen mulighet til å snakke med noen om det.
konsentrisk: med felles sentrum eller midtpunkt
residiv: tilbakefall