Å formidle Germanische Heilkunde
Thinget informerer

Videoen på russisk, polsk, tysk, engelsk

En artikkel av Ewa Leimer, 2021

  • Hvorfor reklamerer vi ikke for Germanische Heilkunde?
  • Hvorfor holder vi ingen foredrag?
  • Hvorfor snakker vi ikke om medisin i forbindelse med Germanische Heilkunde?

Vi er glade for at stadig flere mennesker får vite om Dr. Ryke Geerd Hamer's oppdagelse: Germanische Heilkunde. Det er godt å høre at mennesker gjerne vil komme på foredrag eller korte presentasjoner om Germanische Heilkunde.

Men vi kan dessverre ikke etterkomme dette ønske, og det har vi gode grunner for...

Germanische Heilkunde er så omfangsrik og kompleks, at den ikke passer inn i et foredrag. Det sier vår 20-årige erfaring som undervisere og foredragsholdere. 

En i vår gruppe1 sa en gang:

"Det er som å prøve og helle havet over i en vannpytt. Det er absolutt umulig!"

Det vil vi gjerne presisere eller forklare litt...

Det som skjer i verden i dag, er et resultat av manglende egen-suverenitet. Menneskets adferd er blitt formet av "systemet" i århundrer (eller enda lengre), slik at vi fullstendig har gitt opp vår suverenitet. Det har skapt en katastrofe, især med hensyn til egen kropp, og, hvis vi betrakter sjelen som eksisterende, også med hensyn til sjelen. Det kan man se ganske tydelig i dag, både lokalt og globalt.

Vårt arbeide er orientert mot fremtiden, dvs. at vårt mål IKKE er å hjelpe på en terapeutisk måte, men å bidrag til at folk begynner å lære på EGET initiativ. Vårt mål er at folk igjen blir uavhengige gjennom et grundig kjennskap til Germanische Heilkunde. Med kunnskap om Germanische Heilkunde kan man delta aktivt i å skape en naturlig verden for fremtiden. Germanische Heilkunde handler ikke kun om kroppen og alle levende veseners kropp, men også om vår måte å leve på. Det ser ut til at mange antatt "bedre-vitende" (korrektører) gjerne vil ignorere dette med vår måte å leve på, og derfor snakker disse helst om "medisin og sunnhet" i en eller annen form. Kort sagt: Kjennskap til Germanische Heilkunde vedrører eller inneholder ikke kun emnet om "sunnhet" (hva nå sunnhet enn må bety), men også vår levemåte.

Vi ser ikke vår oppgave i å overbevise folk. Germanische Heilkunde er overbevisende i seg selv hvis du er åpen og oppriktig interessert.

En kort versjon av Germanische Heilkunde er ikke mulig. Derfor henviser vi deg til Dr. Hamers hjemmeside, hvor der er tilstrekkelig informasjon til å få en idé om omfanget av Germanische Heilkunde.

Hvis det som kan leses, ses og høres der, ikke vekker leserens nysgjerrighet, så er det bare som det er. Da hjelper heller ikke noen foredrag eller en engangspresentasjon.

Symbolsk talt: Vårt mål er å forberede den fruktbare jord for det dyrebare og livgivende frø i Germanische Heilkunde. Fordi kun de som er begeistret og sultne etter viten, kan overføre den Germanische Heilkunde i den Germanske tidsalder. Den tidsalder som allerede er begynt, men som de fleste mennesker enda ikke kan se eller forstå.

Kanskje forstår du nå, hvorfor vi innenfor Germanische Heilkunde kun setter pris på mennesker som ønsker å lære denne viten grundig og på eget initiativ.

Litteratur om Germanische Heilkunde finner du i online butikken til utgiveren Amici-Di-Dirk og på Dr. Hamer’s hjemmeside. Der finnes også et selvstudieprogram (Dannelsesprogramm) på tysk, polsk og russisk, hvor du langsomt, trinn for trinn, kan lære om Germanische Heilkunde, sånn at du gradvis kan integrere den i ditt liv.

Omfanget av Dr. Hamers oppdagelse er alt for betydningsfull til å beskjeftige seg overfladisk med Germanische Heilkunde.

Oversettelse: Norsk oversettergruppe


1 - Gruppe som arbeider for Germanische Heilkunde (Germansk Heilkunde)