En samling av forskjellige

FORMÅLSBESTEMTE BIOLOGISKE SPESIALPROGRAMMER (SBS)

Germanische Heilkunde® av Dr. med. Ryke Geerd Hamer

SPESIALPROGRAMMER

I Germanische Heilkunde® snakker vi ikke lengre om «sykdommer», da denne betegnelsen med bakgrunn i den 2. Biologiske Naturlov (loven om tofase-mønsteret), er villedende. Det er mer korrekt å snakke om spesialprogrammer1 ("programmert" i vår hjerne) som moder natur har gitt oss skapninger på jorden, slik at vi kan reagere på Biologiske Konflikter.

Hvis et Spesialprogram er i den aktive fasen, der er en konflikt-aktivitet, så behøver det berørte individ (menneske eller dyr) ikke nødvendigvis føle sig «syk». Der er ofte hyperaktivt (rastløs, urolig), noe som også kan betraktes som positivt.
Og vice versa: Befinner dette Spesialprogrammet seg i den andre fase, i helbredelsesfasen – konflikten kunne løses – slik at den uunngåelige helbredelsesfasen (pcl-fase, vagotoni) kunne starte, føler det berørte individ seg ganske ofte "syk". Men å snakke om "sykdom" er absurd selv om vi er vant til å bedømme det som negativt.

Faktum er at vi den gang ikke kjente til loven om 2-fasemønsteret.

Er du "syk" hvis du prøver å løse din Biologiske Konflikt med all din innsats/kraft og derfor er hyperaktiv, sover lite og spiser lite? Eller er du "syk" når du har vært i stand til å løse konflikten og kroppen din nå er nødt til å komme seg etter anstrengelsene og reparasjonsprosesser pågår i organismen?

En annen viktig grunn er følgende:

Betegnelsen "sykdom" har en negativ betydning i vårt samfunn. Man er nødt til å "bekjempe" sykdommen, "utrydde" den! Vi trodde at "sykdommer" var en feil i naturen som vi var nødt til å fjerne. Feber er dårlig og skal senkes, smerter er dårlige og skal bekjempes. Trøtthet er dårlig og man skulle absolutt gjøre noe med den!

Langt ifra! Å anta at moder natur er åndssvak eller ikke er perfekt, er idiotisk, feilaktig eller ondsinnet!

Naturen spøker ikke, den er alltid sann, alltid alvorlig, alltid streng og den har alltid rett! Feil og villfarelser er alltid menneskets!

Goethe

Tysk original: "Die Natur versteht gar keinen Spaß, sie ist immer wahr, immer ernst, immer strenge; sie hat immer recht, und die Fehler und Irrtümer sind immer die des Menschen!" Goethe

Feber, smerter, trøtthet osv. er simpelthen en del av de forskjellige Spesialprogrammer (nesten alltid i helbredelsesfasen). Bortsett fra det faktum, at disse ganske ubehagelige symptomer har deres Biologiske Betydning (f.eks. smerter etter et brukket ben garanterer immobilisering og dermed optimale helningsforutsetninger), må de ikke "symptomatisk" og blindt bekjempes. Stadig oftere ender mennesker som får "moderne smerteterapi" med morfin på kirkegården (note: man kan dø af morfin men ikke av smerter). Men det betyr ikke, at man ikke må eller kan gjøre noe ved ubehag, smerter osv.! Du kan gjøre alt som fører til pasientens velvære, dvs. alt som ikke overskrider de 5 Biologiske Naturlover!!

Dr. Hamers appell til leger og terapeuter:

Behandle dine pasienter slik du vil behandle deg selv, din ektefelle og dine barn!

Tilbake til Nomenklatur

Copyright by Dr. med. Ryke Geerd Hamer
Norsk oversettergruppe


1 - De såkalte sykdommer er ikke meningsløse (ikke dumme feil, tåpelige feil, meningsløse fejl), eller tilfeldige, eller oppstår tilfeldig pga. smitte. Men ”sykdom” er et SBS (eller del av et SBS). Det er derfor vi oversetter SBS med "Formålsbestemt Biologisk Spesialprogram"